Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0279 по вул. Бориславська18/1

                                                                                                              УКРАЇНА

                                                                                               ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                        Львівської області

                                                             (                            СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                       2017 року                №

  

 Про дозвіл на виготовлення експертної

грошової оцінки  земельної ділянки

 площею 0,0279 по вул. Бориславська18/1

 

              Розглянувши клопотання Пряника Миколи Степановича,   керуючись ст. 12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №1442 від 28.10.2004 року, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                             В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :    

 

  1. Трускавецькій міській раді замовити роботи по проведенню експертної грошової оцінки для продажу земельної  ділянки (кадастровий номер 4611500000:03:003:0051)по вул. Бориславській 18/1 площею 0,0279 га для будівництва та обслуговування   інших будівель  громадської забудови, покупець – Піряник Микола Степанович .

2.Затвердити розмір авансового  внеску  в   рахунок  оплати ціни  земельної ділянки Пірянику Миколі Степановичу  за земельну ділянку площею 0,0279 га по  вул.Бориславській,18/1 –  до 20% від нормативно – грошової оцінки землі.

  1. Доручити міському голові укласти договір  про оплату авансового  внеску   в рахунок оплати ціни  земельної  ділянки.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

 

                                                                  Міський  голова                                                           А.Кульчинський