Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Стебницькій

                                                                                                                           УКРАЇНА                                             

                                                                                                            ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                      Львівської області

                                                                   (_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання згоди на передачу в суборенду

земельної ділянки по вул. Стебницькій

  

Розглянувши заяву Гладкого Михайла Миколайовича,  керуючись ст. 8 Закону України “Про оренду землі”,   ст.12  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

                                                                                                                      В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл Гладкому Михайлу Миколайовичу передати в суборенду земельну ділянку   кадастровий номер 4611500000:07:004:0031, площею 0,0600 га по вул. Стебницькій,б/н  для будівництва та обслуговування автомобільного газозаправного пункту,  категорія земель – землі  транспорту, терміном на 5 років за рахунок земель що перебувають в  нього у користуванні на умовах оренди площею 0,0600 га по вул. Стебницькій,б/н  для будівництва та обслуговування автомобільного газозаправного пункту,  категорія земель – землі  транспорту, терміном до 03.11. 2024 року.
  2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

 

                                                                                       Міський голова                                                      А.Кульчинський