Про поновлення договору оренди землі по вул. Стебницькій,1 Глушку С.В.

                                                                                                            УКРАЇНА                                             

                                                                                            ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                      Львівської області

                                                  (_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновлення  договору оренди землі

по вул. Стебницькій,1  Глушку С.В.

  

Розглянувши заяву Глушка Сергія Васильовича,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

                                                                                                        В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Поновити Глушку Сергію Васильовичу  договір оренди землі кадастровий номер 4611500000:01:009:0014, площею 0,0247 га по вул. Стебницькій,1  для будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови (реконструкція та обслуговування кіоску по ремонту взуття),  категорія земель – землі житлової та громадської забудови, терміном до __________ року.
  2. Глушко С.В. використовувати земельну ділянку  за цільовим призначен-ням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
  3.  Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.
  4.  Глушко С.В.  поновлення права оренди зареєструвати    в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

 

                                                                          Міський голова                                                      А.Кульчинський