Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-березень 2017 року

                                                                                                                       УКРАЇНА

                                                                                                        ТРУСКВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
                                                                                                                Львівської області
                                                                          ( ______ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                           РІШЕННЯ    

                                                                       ПРОЕКТ           

від  «____» ___________ 2017           № ___                                                                     
м.
 Трускавець

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-березень 2017 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-березень 2017 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

                                                                                                              В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-березень 2017 року:

– по доходах в сумі 77802,3тис.грн, з яких доходи загального фонду – 74694,5тис.грн, спеціального – 3107,8тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 1602,3тис.грн.

– по видатках в сумі 63651,7тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 61407,5тис.грн  та спеціального – 2244,2тис.грн.

– фінансування бюджету в сумі -14150,6тис.грн, в тому числі загального фонду: -13287,0тис.грн, спеціального фонду: -863,6тис.грн.

  1. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадкістю забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-березень 2017 року»  у бюлетні «Голос Ради».
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

 

                                                                          Міський голова                                                          А.Кульчинський

додатки