Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

№3-р. Від 03.01.2019 року “Про встановлення надбавки п. О. Пилат”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 03 січня 2019 року               3

Про встановлення надбавки п. О. П илат

 

 

Керуючись п. 20, ст. 42 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002року № 1298 ” Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами та наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05жовтня 2005 року № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” зі змінами:

  1. Встановити Пилат Олені Леонідівні, директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у 2019 році надбавку за складність та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу в межах фонду заробітної плати.

Підстава : заява О. Пилат

Міський голова                                                     А.Кульчинський

 

 

 

 

Перейти до вмісту