Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 477-р Від 10.10.2016року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

Від       10     жовтня 2016 р.                                     № 477- р

 

Про надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років

 

Відповідно до рішення Трускавецької міської ради від 14.02.2016р. №66 «Про адресну грошову підтримку довгожителів м.Трускавця на 2016-2017 роки», керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      1. Надати одноразову грошову допомогу:

    1.1. в розмірі 300,00 (триста) гривень кожному:

  •    Петрушак Михайліні Адамівні                                 
  •    Сокольчик Ганні Олексіївні                                                  
  •    Крамару Мирославу Адамовичу                              
  •    Конів Анні Омельянівні                                              
  •    Харченко Олександру Якимовичу                           
  •    Главач Богдан Григорович                                      

2. Начальнику фінансового управління (п. М. Федоричак) перерахувати 1814,22 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять грн. 22 коп.) в т.ч. поштові видатки – 14,22 грн., управлінню праці та соціального захисту населення для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 090412.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати  1814,22 (одна тисяча вісімсот чотирнадцять грн. 22 коп.) в т.ч. поштові видатки – 14,22  грн., центру поштового зв’язку №3 (п. О.Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

        

  

 

            Міський голова                                             А. Кульчинський