УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від     02  березня   2017 р.                     №   95 – р 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

 

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та  соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 2 від 28.02.2017р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати одноразову грошову допомогу:

 1.1. в розмірі 1000,00 (одна тис. ) гривень:

 • Шуптар Галині Володимирівні                      

    1.2. в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень:

 • Шепель Тетяні Павлівні
 • Мульському Стефану Михайловичу              
 • Ярушак Галині Зенонівні                                  

 1.3.  в розмірі 300,00 (триста) гривень:

 • Березі Зиновію Григоровичу                              
 •  Петрушак Богдані Андріївні                                          
 •  Сморжко Жанеті Петрівні                                   
 •  Курдель Віллі Івановичу                                     
 •  Гурбі Павліні Семенівні                                       
 • Піцур Ганні Гілярівні                                            
 • Мандзяк Оксані Ярославівні                                
 • Паращук Валентині Іванівні                                 
 • Главачу Богдану Григоровичу                             
 • Гураль Василю Йосиповичу                                  
 • Добрянській Любов Степанівні                           
 • Мойшевич Світлані Любомирівні                      
 • Ігнатишин Марії  Миколаївні                              
 • Абрамовій Галині Миколаївні                             
 • Яворській Галині Онуфріївні                               
 • Гармич Ользі Василівні                                        
 • Кришталь Ганні Миколаївні                               

 1.4.  в розмірі 200,00 (двісті) гривень:

 • Петришину Ігорю Івановичу                                  
 • Одрехівській Іванні Євгенівні                               

2. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати

8 365,57 грн. (вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 57 коп.) в т.ч. поштові видатки – 65,57 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 090412.

3. Управлінню  праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 8 365,57 грн. (вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 57 коп.) в т.ч. поштові видатки – 65,57 грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради     Н. Пономаренко.

            

                       Міський голова                                                   А. Кульчинський

Перейти до вмісту