Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

120-р ВІД 16.03.2016 року “Про відрядження ФК «ЗОРЯ» м. Трускавець в с. Ясениця для участі в товариському матчі”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 16 березня 2017 р.            №  120 -р

Про відрядження ФК «ЗОРЯ»

м. Трускавець в с. Ясениця

для участі в товариському матчі

     На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, з метою проведення тренувального процесу, удосконалення, розвитку та популяризації футболу у м. Трускавці, та пп. 20 п. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (п. Р. Коваль) відрядити 18 березня 2017 року футбольну команду «ЗОРЯ» м. Трускавця у складі двадцяти чоловік та одного представника команди в с. Ясениця (Дрогобицький р-н) для участі в товариському матчі.
  2. Затвердити розрахунок витрат на відрядження команди м. Трускавця з футболу  вс. Ясениця (Дрогобицький р-н) згідно з додатком.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (п. М.Федоричак) виділити кошти для  відрядження команди м. Трускавця з футболу згідно з розрахунком витрат (додаток) за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.
  4. Заступнику головного бухгалтера міської ради (п. Л.Ільків) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

   

        Міський голова                                              А. Кульчинський

                                                                                                                                                                                                                                                             Додаток

                                                                      до розпорядження міського голови

                                                                                   № 120-р         від    16 .03.2017р.

Р О З Р А Х У Н О К

витрат на  відрядження команди м. Трускавця з футболу

в с. Ясениця

для участі в товариському матчі

18 березня 2017 року

1. Проїзд:   Трускавець – с. Ясениця (Дрогобицький р-н) – Трускавець – 800 грн.

Разом : 800 (вісімсот) гривень 00 коп.

Керуюча справами                                         О. Петранич