539-р. Від 13.12.2017 “Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квар

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від   13.12 . 2017  р.                      № 539-р

 

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

 

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 3200,00 (три тисячі двісті) грн. :

Йошан Ярослава Михайлівна                         Річки15/2

Майкут Ганна Іванівна                                         Річки  15/20

    Єгорова Кароліна Йосипівна                               Сагайдачного 21/18

Бурик Олена Орестівна                            Івасюка 13/16

    Палій Євген Іванович                                           Стебницька 74/49

Шрунь Василь Ілліч                                             Стуса 4/76

    Мельник Ріта Генріхівна                                     Івасюка 1/74

1.2. в розмірі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) грн.:

   Гурба Ірина Василівна           Івасюка 1а/26

   Галин Петро Іванович                                          Стебницька 78/90

Гурська Галина Леонідівна                                 Стебницька 66/38

1.3. в розмірі 6000,00 (шість тисяч) грн.:

Ших Зенон Тарасович                Річки 3/3

        Романів Любов ГригорівнаСтебницька 64/5

1.4. в розмірі 1600,00 (одна тисяча шістсот) грн.:

Андраш Наталія Ярославівна                               Стебницька 72/121

     1.5.  в розмірі 7000,00 (сім тисяч) грн.:

  Пилипів Микола ІллічІвасюка3/21

    1.6. в розмірі 2000,00(дві тисячі) грн.:

Братівник Галина Григорівна                                Річки 15/6

Олексяк Мирослава Євгенівна                       Стуса 4/46

Сеничак Лідія Іванівна                                           Річки 15/21

1.7. в розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) грн.:

Федоричак Ігор Федорович                                   Стуса 1/117

 

2.Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 68400 ,00  ( шістдесят вісім  тисяч чотириста   грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт  за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1. ПП «Мальви» в сумі 58800,00 (п’ятдесят вісім   тисяч вісімсот     грн.00коп.)

3.2.ПП «Галінжинірінг» в сумі 6400,00 (шість тисяч чотириста грн.00коп.)

3.3ПП «ЮНА» в сумі 3200,00 (три тисячі двісті грн. 00 коп.)

                  4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

 

 

 

 

 

 

В.о. міського  голови                  Н.Пономаренко