ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету; складає проект міського бюджету та подає на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

2. Здійснює прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету за доходами.

3. Зводить показники бюджету та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації.

4. Розробляє нормативно-правові акти, що належать до компетенції Управління, а саме:

– інструкцію по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на відповідний бюджетний рік;

–  порядок складання і виконання розпису міського бюджету;

–  відомчу класифікацію видатків міського бюджету.

5. Готує рішення міської ради та виконавчого комітету міської ради, здійснює розгляд проектів актів, які надійшли на погодження, з питань додержання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення.

6. Готує та подає в установленому порядку пропозиції та обґрунтування до проектів рішень міської ради, міськвиконкому з питань, що належать до його компетенції.

7. Проводить разом з іншими виконавчими органами міської ради роботу по перегляду прийнятих рішень з метою приведення їх у відповідність до законодавства, підготовку пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

8. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

9. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

10. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.

11. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням

12. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

13. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету.

14. Погоджує надані органами стягнення подання на повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського бюджету.

15. Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до місцевих бюджетів міста.

16. Розглядає у встановленому порядку баланси і звіти про виконання міського бюджету, інші фінансові звіти, подані територіальним органом Державного казначейства, та звітність головних розпорядників коштів.

17. Складає зведений звіт по мережі, штатах і контингентах, пояснювальну записку до нього та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації.

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

19.      Проводить перевірки цільового і ефективного використання бюджетних коштів, правильності проведення тарифікації педагогічних та медичних працівників і тематичні перевірки в установах, які фінансуються з міського бюджету.

20. Інформує міського голову про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період.

21. Організовує роботу по оформленню та одержанню короткотермінових та середньострокових позичок в органах Державного казначейства України.

22. Організовує роботу по забезпеченню публікації інформації про міський бюджет.

23. Організує роботу по здійсненню публічного представлення  річного звіту про виконання міського бюджету.

24. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

25. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

26. Розглядає у межах своєї компетенції депутатські запити та звернення, звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

27. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

Перейти до вмісту