ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування міста Трускавця, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста.

2. Формування позитивного сприйняття міста Трускавця, його популяризація, поширення позитивних знань про Трускавець у Львівській області, Україні та за кордоном.

3. Використання всіх доступних засобів комунікації для формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування.

4. Сприяння оперативному інформуванню громадян про роботу органів місцевого самоврядування, прийняття міською радою суспільно значущих управлінських рішень. Сприяння засобам масової інформації у висвітленні всіх сфер життєдіяльності міста.

5. Участь в організації зустрічей міського голови, його заступників, керівників служб, які забезпечують життєдіяльність міста, з представниками громадськості і місцевими засобами масової інформації. Висвітлення у місцевих ЗМІ повсякденної діяльності міського голови, міської ради, виконавчого комітету, підприємств, відділів та управлінь міської ради.

6. Сприяння і координація діяльності структурних підрозділів міської ради щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, роз’яснення завдань з інформаційної політики, допомога в підготовці відповідних матеріалів для преси та місцевих каналів телебачення..

7. Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності міського голови та міської ради, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

8. Залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно проблемних питань життєдіяльності міської громади для використання отриманих результатів при визначення пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку міста.

9. Аналіз та прогнозування громадсько-політичних процесів у місті.

10 Забезпечення взаємодії виконавчого комітету, міської ради з політичними партіями і громадськими організаціями.

Функціі відділу:

11. Розглядає документи та звернення, що надійшли до міської ради з питань інформації та преси, готує щодо них аналітичні, довідкові матеріали та пропозиції

12. Організовує прес-конференції, брифінги, «круглі столи», інформаційні дні, виступи у ЗМІ, прямі телефонні лінії міського голови та керівників органів місцевого самоврядування з мешканцями, громадськими організаціями за участю редакцій місцевих газет та телекомпаній з питань інформування про діяльність, розв’язання гострих економічних та соціальних проблем, зниження соціальної напруги в суспільстві.

13. Забезпечує участь журналістів у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться в органах виконавчої влади. Безпосередньо забезпечує отримання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування засобами масової інформації. Готує відповідні прес-релізи.

14. Готує пропозиції щодо створення телевізійних програм та проектів на каналах місцевого телебачення з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності міського голови та структурних підрозділів міської ради.

15. Аналізує зміст матеріалів місцевих ЗМІ щодо висвітлення роботи міського голови, виконавчого комітету, міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян, організаційної та апаратної роботи.

16. Перевіряє та готує інформаційні матеріали для веб-сайту міста, відстежує інтернет-інформацію про діяльність органів місцевої влади та органів самоврядування на сайтах, чатах, форумах з метою висвітлення позицій з конкретних питань.

17. Надає пропозиції міському голові, начальникам управлінь, відділів міської ради щодо розміщення на веб-сайті інформаційних матеріалів. Організовує оприлюднення щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів про роботу.

18. Розробляє, підготовлює і здійснює випуск рекламно-інформаційних та іміджевих видань, які створюють позитивний імідж діяльності органів місцевої влади та сприяють розвитку їх зв’язків з громадськістю: Почесних грамот, подяк, буклетів, інформаційних бюлетенів, брошур, календарів, білбордів тощо.

19. Готує пропозиції щодо створення телепрограм з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності міського голови, міської ради, виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради на місцевих телеканалах.

20. Організовує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу.

21. Аналізує діяльність політичних партій і громадських організацій у місті, розробляє пропозиції відносно заходів, направлених на взаємодію міського голови з політичними партіями і громадськими організаціями з питань здійснення соціально-економічних реформ, розвитку демократичної, соціальної, правової держави.

22. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення і оцінку громадсько-політичної ситуації у місті, проводить соціологічні дослідження з громадсько-політичних проблем.

 

Перейти до вмісту