1. Підготовка ініціатив та пропозицій щодо реалізації державної політики з питань управління та розвитку міст-курортів, рекреаційної зони, туризму в регіоні.

2. Розробка стратегії розвитку курорту із залученням зовнішніх експертів, консультантів та моніторинг її реалізації; сприяння створенню умов з метою покращення туристичної та інвестиційної привабливості курорту.

3. Моніторинг тенденцій розвитку ринку курортних (як в Україні, так і поза межами) та туристичних (внутрішній ринок) послуг; розробка рекомендацій для санаторно-курортних закладів задля підвищення ефективності функціонування курорту.

4. Планування та координація втілення єдиної системи маркетингової підтримки курортно-туристичних послуг, планування заходів, організаційних кроків та рекомендацій для подальшого просування на нові ринки/території.  

5. Пошук та залучення державних та недержавних програм з метою фінансування та реалізації цільових програм розвитку міста-курорту та його рекреаційної зони.

6. Співпраця з Асоціацією міст-курортів, туристичними Асоціаціями, державними органами влади та громадськими організаціями; засобами масової інформації та Інтернет ресурсами з метою підтримки позитивного іміджу курорту; розвиток та підтримка власних ресурсів в середовищі Інтернет.

7. Участь у розробці Програми енергозбереження міста.

8.Координація промоційної роботи, вивчення та узагальнення її практики, організація проведення методичних семінарів, конференцій, інших заходів щодо обміну передовим досвідом у сфері міжнародної діяльності з питань туризму.

9.Підготовка рекламних матеріалів для представлення міста на форумах, виставках, презентаціях, тощо.

10.Участь у підготовці інформаційних видань про стан та перспективи оздоровчо – рекреаційного, інвестиційного та туристичного клімату в місті, надання суб’єктам туристичної діяльності консультаційної, методичної та практичної допомоги щодо участі міста – курорту Трускавець в туристичних маршрутах туроператорів.

11.Здійснення моніторингу роботи підприємств, які займаються в місті санаторно – курортною та туристичною діяльністю, аналіз її ефективності, забезпечення виконавчого комітету статистичною та іншою інформацією з питань санаторно – курортної та туристичної діяльності.

12.Вивчення попиту щодо фахівців туристичної сфери, надання підприємствам і організаціям та навчальним закладам допомоги в їх підготовці та підвищенні кваліфікації – підготовки обслуговуючого персоналу санаторно – курортних закладів та підприємств туризму.

 13.Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері зовнішніх зв’язків та залучення міжнародної технічної допомоги.

14.Сприяння реалізації стратегії України з питань європейської інтеграції.

15.Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя.

16. Сприяння виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України на території міста.

17.Участь разом з іншими управліннями та відділами міської ради в розробці заходів і підготовці пропозицій щодо покращення роботи суб’єктів туристичного бізнесу міста.

18. Налагодження партнерських відносин та взаємовигідної  співпраці з закордонними містами, встановлення нових і підтримка діючих зв’язків з порідненими містами, розроблення та сприяння реалізації спільних планів співпраці з ними.

19.Проведення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих на налагодження партнерських відносин між громадянами міста Хмільник та представниками територіальних громад інших держав.

20.Організація підготовки та проведення конференцій, семінарів, інших заходів з різного роду питань, що відносяться до компетенції управління.

21.Розгляд заяв, скарг, звернень, пропозицій громадян, підприємств, організацій, сприяння їх об’єктивному вирішенню, в межах компетенції управління.

22.Забезпечення якісної і своєчасної підготовки матеріалів на сесію міської ради, засідання виконкому, постійних комісій.

23.Контроль за ефективним використанням енергоресурсів, участь у розробці та впровадження програм з енергозберігаючих технологій.

24.Здійснення регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

25.Участь у розробці і здійсненні заходів щодо залучення інвестицій в економіку міста та заохочення інвестиційної діяльності.

Перейти до вмісту