РІШЕННЯ № 87 від 17.12.2020 року Про затвердження місцевої програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Трускавець- кої міської територіальної громади

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 грудня 2020 року                           № 87

Про затвердження місцевої

програми забезпечення лікарськими

засобами у разі амбулаторного лікування

окремих категорій населення Трускавець-

кої міської територіальної громади

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», постанови Кабінету Міністрів України 16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з метою врегулювання питання безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами дитячого населення міста у разі надання амбулаторної медичної допомоги, міська рада

                                                                                                                                В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Місцеву програму забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Трускавецької міської територіальної громади.
 2. Міському фінансовому управлінню (М.Федоричак) забезпечити фінансування даної програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та комунальної власності і майна (А.Стародуб).

                                                                                    Міський голова                                                        А.Кульчинський

 

                                                                                                     

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                             № 87 від 17.12.2020р.

 

                                                            

Місцева програма

забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Трускавецької міської територіальної громади

 

1.Загальна характеристика 

Місцева програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Трускавецької територіальної громади (надалі – Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення територіальної громади у медичній допомозі.

Програма розроблена на основі Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах згідно з переліками, визначеними постановою  Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань“ (надалі – Постанова   № 1303). Дія Постанови № 1303 поширюється на: дітей віком до шести років; дітей з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“; дітей з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства“; пенсіонерів, які отримують пенсію за віком у розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії; учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“; осіб з інвалідністю; ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та інших ветеранів відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист“; учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань“; осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“; депортованих осіб, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою“; реабілітованих осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні“; почесних донорів України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів“, а також на категорії захворювань, визначені додатком 2 до Постанови № 1303.

 1. 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Частиною 1 пункту 3 Постанови № 1303 передбачено, що витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, які передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я. 

Пунктом 3 частини б статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення відповідно до законодавства України пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 

Відтак, фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань здійснюється за відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету (у разі їх прийняття), а також за наявними бюджетними програмами державного бюджету (на сьогоднішній день – це фінансування безоплатного відпуску лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма).

Близько 5 тисяч мешканців об’єднаної громади мають право на отримання лікарських засобів на пільгових умовах.

З 2020 року згідно відповідно до вимог реформи медичної галузі КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР уклала договори з Національною службою здоров’я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, якими не передбачено оплату пільгових медикаментів. Тому існує необхідність затвердження Місцевої програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Трускавецької територіальної громади.

Програма є здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення громади, поліпшення рівня забезпечення їх лікарськими засобами.

3.Мета Програми

Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів.

 1. Перелік завдань і заходів

Програми та результативних показників Програми

         Відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань. Створення умов для реалізації конституційного права пільгової категорії населення МТГ Трускавця на здоров’я шляхом забезпечення доступності

гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров’я, підвищення якості та ефективності медико – санітарної допомоги.

Основними заходами Програми є:

Зі сторони Виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 1. Фінансування заходів визначених програмою на рахунок КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР.
 2. Контроль за виконанням програми, звітування.

Зі сторони КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР

 1. Визначення кількості жителів міста, які відповідно до групи захворювання потребують забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.
 2. Укладання договору з аптечними закладами міста на відшкодування коштів за відпуск медикаментів пільговим категоріям населення.
 3. Своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів.
 4. Зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими засобами.
 5. Ведення медичної та фінансової документації.

           Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах планових призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік на реалізацію Програми в сумах визначених розрахунками.

         Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відповідальним виконавцем – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, виконавцем – Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.  

         Виконання Програми здійснюється впродовж 2021року.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради та профільною комісією міської ради.

додатки

 

Перейти до вмісту