РІШЕННЯ № 88 від 17.12.2020 року Про затвердження Місцевої програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                           № 88

Про затвердження Місцевої програми

профілактики та лікування

стоматологічних захворювань окремих

категорій мешканців Трускавецької

міської територіальної громади

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», міська рада

                                                                                                                          В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Місцеву програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади
 2. Міському фінансовому управлінню (М.Федоричак) забезпечити фінансування даної програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та комунальної власності і майна (А.Стародуб).

                                                                                                Міський голова                                              А.Кульчинський

 

 

 

                                                                                                         Додаток

                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                        № 88 від 17.12.2020р.

 

 

                                                                                                                Місцева програма

профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади

 

1.Загальна характеристика 

Місцева програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремих категорій мешканців Трускавецької територіальної громади (надалі – Програма) розроблена на основі Конституції України, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні“, “Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“ від 15.06.2004, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 “Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги“, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2004 № 566 “Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями “ортопедична стоматологія“, “терапевтична стоматологія“, “хірургічна стоматологія“, “ортодонтія“, “дитяча терапевтична стоматологія“, “дитяча хірургічна стоматологія“ (надалі – Протоколів надання медичної допомоги).

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

         Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного розвитку країни.

         Аналіз сучасного стану та перспективного розвитку стоматології свідчить про необхідність забезпечення належного рівня стоматологічної допомоги населенню з метою зменшення кількості ускладнень та загальних соматичних захворювань; проведення роботи по дотриманню надання повного обсягу стоматологічної допомоги населенню громади, передбаченої у фахових стандартах та покращання первинної профілактики.

           За даними Національної спілки стоматологів України в нашій країні найбільш низький стан стоматологічного здоров’я населення в Європі. 
           За результатами аналізу щорічних звітів, які лікарі-стоматологи надають до МОЗ, найвища потреба в лікуванні зареєстрована в дорослого населення Закарпатської (76,5%) та Львівської (70%) областей. Аналіз статистичних даних за 2008–2019 роки свідчить про тенденцію до підвищення потреби у стоматологічній допомозі в цих областях.

             За результатами медичних оглядів порожнини необхідність санації спостерігається в 52,7% випадків – в кожного другого пацієнта виявлено показання

до лікування в стоматолога. Найбільш висока потреба в лікуванні зареєстрована в Закарпатській області (74,1%), м. Київ -72,4 %, Львівській (70,9%), Івано-Франківській (60,6%) областях.

        Протягом 2019 року кількість відвідувань спеціалістів стоматологічного профілю Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради становила 16,1 тисяч, що складає 8,2 відсотки від загальної кількості лікарських відвідувань за вказаний період. Загалом упродовж 2019 року на одну посаду лікаря стоматологічного профілю 2219 відвідувань. За минулий рік оглянуто 5958 осіб, в тому числі 1653 дитини. Із числа оглянутих пацієнтів 83,0 % потребували санації, в тому числі серед дитячого населення – 87,0 %.

З 2019 року у м. Трускавці діє Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення міста Трускавця на 2019-2020 роки, затверджена рішенням сесії Трускавецької міської ради №1139 від 13.12.2018р. У минулому році за рахунок коштів виділених з міського бюджету на реалізацію програми надано послуг пільгового зубопротезування 93 особам на суму 263,5 тис. грн. та стоматологічних послуг 2984 особам на суму 546,1 тис. грн. У 2020 році на виконання зазначеної програми заплановано кошти в сумі 874,4 тис. грн.

         У зв’язку із створенням Трускавецької територіальної громади та включенням до пакету медичних послуг, фінансування яких проводиться Національної службою здоров’я України, окремих стоматологічних послуг передбачених попередньою програмою, виникла необхідність в затвердженні нової програми

         У Трускавецькій територіальній громаді проживає 0,7 тис. дітей у віці від 16 до 18 років, 10,5 тис. пенсіонерів та близько 2,5 тис. інших пільгових категорій населення що мають право на пільгове забезпечення медичною, в тому числі стоматологічною допомогою.

3.Мета Програми

Метою Програми є реалізація положень законодавства України щодо забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення м. Трускавця безоплатною стоматологічною допомогою.

 1. Перелік завдань і заходів

Програми та результативних показників Програми

         Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок коштів міського бюджету, реалізувати у 2021 році завдання щодо надання безкоштовної (за спів оплату ) стоматологічної та ортопедичної допомоги дітям та пільговим категоріях населення територіальної громади.

Основними заходами Програми є:

 1. Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) відповідно до Протоколів надання медичної допомоги, без застосування високовартісних матеріалів надається мешканцям громади:

2.1. Дітям від 16 до 18 років.

2.2. Ветеранам війни (учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та членам їх сімей).

2.3. Ветеранам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО.

2.4. Вагітним жінкам.

2.5. Інвалідам I і II групам загального захворювання.

2.6. Пенсіонерам по віку та ветеранам праці.

 1. Терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі яка надається дитячому населенню віком від 16 до 18 років Трускавецької територіальної громади без застосування високовартісних матеріалів.
 2. Профілактичний огляд за графіком, шляхом огляду та визначення потреби у лікуванні та протезуванні населення без застосування високовартісних матеріалів надається мешканцям громади:

4.1. Дітям від 16 до 18 років.

4.2. Ветеранам війни (учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та членам їх сімей).

4.3. Ветеранам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО.

4.4. Вагітним жінкам.

4.5. Інвалідам I і II групам загального захворювання.

4.6. Пенсіонерам по віку та ветеранам праці.

 1. Терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога у повному обсязі без застосування високовартісних матеріалів надається мешканцям громади:

5.1. Дітям від 16 до 18 років.

5.2. Ветеранам війни (учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та членам їх сімей).

5.3. Ветеранам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО.

5.4. Вагітним жінкам.

5.5. Інвалідам I і II групам загального захворювання.

5.6. Пенсіонерам по віку та ветеранам праці.

 1. Ортопедична стоматологічна допомога з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів (штамповано-паяні незнімні протези; знімні пластинчаті протези суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями) надається мешканцям громади:

6.1. У повному обсязі:

6.1.1. Ветеранам війни (учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та членам їх сімей).

6.1.2. Ветеранам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО.

6.1.3. Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, цивільної оборони, СБУ.

6.1.4. Ветеранам праці.

6.1.5. Дітям.

         6.2. З оплатою 60 відсотків від вартості зубопротезування:

         6.2.1. Пенсіонерам по віку.

         6.2.2. Інвалідам I , II та ІІІ груп загального захворювання.

За кошти місцевого бюджету не виконується зубопротезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного протезування, імплантатів та знімного протезування високовартісними матеріалами.

    

          Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснювати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в межах планових призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік на реалізацію Програми в сумах визначених розрахунками (додаються). Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відповідальним виконавцем – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, виконавцем – Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.  

Виконання Програми здійснюється впродовж 2021 рік.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради та профільною комісією міської ради.

додатки

 

Перейти до вмісту