Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,0038га. в м. Трускавець Кас’ян Кирилу Григоровичу

УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ____________2021 р.             № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

орієнтовно площею 0,0038га. в

м. Трускавець Кас’ян Кирилу

Григоровичу

 

Розглянувши заяву Кас’ян Кирила Григоровича, беручи до уваги Схему розташування земельної ділянки., керуючись ст.ст.12, 116,118,119, 121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Кас’ян Кирилу Григоровичу на виготовлення проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0038 га в м. Трускавець для будівництва та обслуговування гаража, категорія земель – землі житлової та громадської забудови з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель   не наданих у власність та користування.
  2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення  проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).

  

                                                                                  Міський голова                                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКІЙ