РІШЕННЯ № 1568 від 18 грудня 2019 року Про надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м. Трускавець на 2020рік

УКРАЇНИ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(шістдесят шоста сесія сьомого демократичного скликання)

Р І Ш Е ННЯ

 

Від  18   грудня 2019 року                   № 1568

 

 

Про надання щомісячної грошової компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

деяким категоріям громадян м. Трускавець

на 2020рік

 

З метою соціальногозахиступільгових категорій мешканців Трускавця в частинівідшкодуваннякоштів на оплату житла і комунальнихпослуг, на виконання Програмисоціальноїпідтримкиокремихкатегоріймешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки,керуючись п.22 ст. 26, ст. 34 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Надати щомісячнугрошовукомпенсацію на оплату житлово-комунальних послуг на період з січня по грудень 2020 року:

1.1. Учасникам бойових дій УПА в розмірі520грн щомісячно;

1.2. Вдовам/вдівцям політичних в’язнів-жертв політичних репресій та ветеранів УПА (далі – вдови/вдівці), які не одружилися вдруге, в розмірі 350 грн щомісячно;

1.3. Реабілітованим особам, які отримали посвідчення Львівської обласної ради відповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р,в розмірі 350 грн щомісячно;

1.4. Потерпілим від політичних репресій, які отримали посвідчення Львівської обласної ради відповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р, в розмірі 350 грн щомісячно;

1.5.Громадянам міста, які нагороджені відзнакою «За заслуги перед містом» та громадянам міста, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Трускавця» в розмірі 350 грн щомісячно.

 1. Затвердити Порядок надання щомісячноїгрошовоїкомпенсації на оплату житлово-комунальних послугдеяким категоріям громадян м.Трускавецьна 2020 рік (далі – Порядок), згіднододатку.
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (п. В. Ільницька) забезпечити призначення та виплату щомісячних грошових компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян відповідно до Порядку затвердженого пунктом2 даного рішення.
 3. Фінансовомууправлінню (п. М. Федоричак) забезпечитифінансуваннящомісячних грошових компенсаційна оплату житлово-комунальних послуг за рахуноккоштівміського бюджету, передбачених на соціальнийзахист.
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Трускавецької міської ради № 1182від 31 січня 2019 року.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.
 6. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

  

                                                                                       Міський голова                                                        А. Кульчинський


       Додаток

               до рішення міської ради

від 18.12.2019 р. № 1568

 

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОРЯДОК

наданнящомісячної грошової компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

деяким категоріям громадян м. Трускавець

на 2020 рік

 

 1. Цей Порядок визначає механізм надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м.Трускавець за рахунок коштів міського бюджету відповідно до Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки та бюджету міста Трускавця на 2020 рік,
 2. Дія цього порядку поширюється на деякі категорії громадян, які постійно проживають в м.Трускавець з числа:

2.1. Учасників бойових дій УПА;

2.2. Вдів/вдівцівполітичних в’язнів-жертв політичних репресій та ветеранів УПА (далі – вдів/вдівців), які не одружилися вдруге;

2.3. Реабілітованихосіб, які отримали посвідчення Львівської обласної ради відповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р;

2.4. Потерпілих від політичних репресій, які отримали посвідчення Львівської обласної ради відповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р;

2.5.Громадян міста, які нагороджені відзнакою «За заслуги перед містом» та громадян міста, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Трускавця».

 1. Призначення та виплата щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 2020 рік на соціальний захист.
 2. Для отримання такої компенсаціїособам, зазначеним у п.2 Порядку, необхідно подати заяву на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (далі – управління).
 3.  До заяви необхідно додати:

         5.1. Особам, зазначеним у пп. 2.1:

 • копію паспорту;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • довідку, що підтверджує дані про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка про склад сім’ї);
 • копію пільгового посвідчення про встановлення статусуучасника бойових дій УПА, виданого Львівською обласною державною адміністрацією.

         5.2. Особам, зазначеним у пп. 2.2:

 • копію паспорту;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • довідку, що підтверджує дані про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка про склад сім’ї);
 • копію довідки про встановлення статусу вдови/вдівця політичних в’язнів або учасників бойових дій УПА, видану управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

     Оскільки допомога надається вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге, в заяві заявник(ця) подає відомості про сімейний стан після смерті чоловіка.

         5.3. Особам, зазначеним у пп. 2.3:

 • копію паспорту;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • довідку, що підтверджує дані про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка про склад сім’ї);
 • копію пільгового посвідчення про встановлення статусу реабілітованого, яке видане Львівською обласною радоювідповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р.

         5.4. Особам, зазначеним у пп. 2.4:

 • копію паспорту;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • довідку, що підтверджує дані про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка про склад сім’ї);
 • копію пільгового посвідчення про встановлення статусупотерпілого від політичних репресій, яке видане Львівською обласною радоювідповідно до рішення № 280 від 20.10.2011р.        

         5.5. Особам, зазначеним у пп. 2.5:

 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • довідку, що підтверджує дані про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка про склад сім’ї);
 • рішення Трускавецької міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Трускавця» або нагородження відзнакою «За заслуги перед містом».
 1. Документи подаються разом із копіями для звірки.
 2. Якщо особа має право на декілька видів компенсацій, то за її вибором їй надається тільки один вид. Якщо особа має право на пільги відповідно до чинного законодавства, то їй надається за її вибором або пільга або компенсація на оплату житлово-комунальних послуг.
 3. 8.  Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер діючого паспорта.
 4. У разі потреби управління має право проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників.
 5. Щомісячний розмір компенсації у 2020 року становить:
 • для категорії осіб, зазначених у пп. 2.1 – 520 гривень
 • для категорії осіб, зазначених у пп. 2.2-2.5 – 350 гривень.
 1. Компенсація призначаєтьсяз місяця звернення на календарнийрікта, за наявності права, повертається за попередні три місяці, щопередуютьмісяцюзвернення.
 2. Виплата компенсації проводиться щомісячно шляхом перерахування коштів через поштові відділення за місцем проживання заявника або на особисті банківські рахунки одержувачів на підставі виплатних документів управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.
 3. Припинення виплати компенсації відбувається з місяця, наступного за тим, у якому виникла обставина, що не дає право на отримання компенсації (настання смерті, зміна місця реєстрації та ін.).

У разі виникнення обставин,  внаслідок яких припиняється  виплата компенсації одержувач або член сім’ї зобов’язаний повідомити  управління праці та соціального населення Трускавецької міської ради в 10-денний термін.

     У разі смерті особи, якій була призначена щомісячна грошова компенсація, але через незалежні від управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради причини (фінансування в неповному обсязі,  недостатні лімітні асигнування) не була своєчасно виплачена, компенсація може бути виплачена членам сім’ї померлого, які фактично проживали разом з ним,  виходячи  з норм чи розмірів, що були чинними на момент його смерті.

        Вказанавиплата проводиться членам сім’їпомерлогоза умови подання:

–         письмової заяви;

–         документа, щопосвідчує особу заявника (паспорт);

–         копіїсвідоцтва про смерть;

–         довідки про факт проживаннячленів  сім’ї разом з отримувачем компенсації.

                                                                                  Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту