РІШЕННЯ № 77 Від 04 лютого 2016 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 4 лютого 2016 року                            № 77
  П
ро внесення змін до показників                                                                                       бюджету м.Трускавця на 2016 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,враховуючи звернення Управління житлово-комунального господарства і будівництва,ТзОВ «Трускавецький водоканал», висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 30 грудня 2015 року № 59 «Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік», а саме:

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2016 рік на 1 020,0 тис.грн, у тому числі видатків спеціального фонду бюджету розвитку.

2. Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

Абзац четвертий пункту 1 викласти в наступній редакції:

« – профіцит загального фонду бюджету м. Трускавця у сумі 4 677,0 тис.грн за рахунок збільшення залишку коштів міського бюджету на початок 2016 року на 1 020,0 тис.грн, передавши при цьому кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5 697,0 тис.грн згідно з додатком № 4 до цього рішення».

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 1 020,0 тис.грн згідно з додатком 4.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 1 020,0 тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Додатки № 2-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

Міський   голова                                               А.Кульчинський

 

                        Додаток № 2
                        до рішення Трускавецької міської ради
                    “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік”
                        від 4.02.2016 року № 77
   Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2016 рік
                            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8
    Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00         1020000,00       1020000,00 1020000,00 1020000,00
    Разом видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
                             
                             
                             
    Секретар ради             Н.Пономаренко        

 

                          Додаток № 3  
                        до рішення Трускавецької міської ради
                    “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік”
                        від 4.02. 2016 року № 77
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2016 рік за головними розпорядниками коштів
                            грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13
40   Орган з питань житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00         1020000,00       1020000,00 1020000,00 1020000,00
Разом видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
                             
                             
    Секретар ради             Н.Пономаренко        

 

        Додаток № 4  
      до рішення Трускавецької міської ради
  “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік”
      від 4.02. 2016 року № 77
           
Зміни до джерел фінансування бюджету міста Трускавця на 2016 рік
          грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
208000 фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
208100 На початок періоду 1020000,00     1020000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1020000,00 1020000,00 1020000,00 0,00
  Всього за типом кредитора 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
602100 На початок періоду 1020000,00     1020000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -1020000,00 1020000,00 1020000,00 0,00
  Всього за типом боргового зобов”язання 0,00 1020000,00 1020000,00 1020000,00
           
           
  Секретар ради     Н.Пономаренко

 

            Додаток № 5  
        до рішення міської ради від
      “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік”
        від 4.02.2016 року № 77
Зміни до переліку об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
              грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об”єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об”єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0   0 1020000
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності Всього       1020000
ТзОВ “Трускавецький водоканал”       1020000
– видатки на виконання міської програми підтримки ТзОВ “Трускавецький водоканал”       1020000
Всього 0   0 1020000
               
    Секретар ради Н.Пономаренко        

 

          Додаток № 6  
        до рішення Трускавецької міської ради
      “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік”
        від 4.02.2016 року № 77
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Трускавця у 2016 році
            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний Спеціальний Разом
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0 1020000 1020000
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності Програма з підтримки ТзОВ “Трускавецький водоканал” на 2016 рік   1020000 1020000
Всього 0 1020000 1020000
             
    Секретар ради Н.Пономаренко      

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *