РІШЕННЯ № 868 від 29 березня 2018 року Про затвердження міської цільової програми забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військ

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(сорокова сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

 

від 29 березня 2018 року                 868

 

Про затвердження міської цільової програми забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на             2018 рік.

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму забезпечення виконання заходів, пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2018 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О.Карпин).

        

                                                                                         Міський голова                                                       А.Кульчинський

        

                                                     Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                        від 29.03.2018 року №868

                            

                         Затверджено

                                                                               Міський голова

                                                                                                                                       __________А.Б.Кульчинський

                                                                          «__»_____________2018 року

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРИЗОВОМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СТРОККОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ,  ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ, УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВЯЗАНИХ У НАВЧАЛЬНИХ (СПЕЦІАЛЬНИХ) ЗБОРАХ НА 2018 РІК.

 

 

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

________________О.Р.Карпин

“___” ____________ 20____ року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Трускавецької міської ради                                    

__________________М.М.Федоричак

“___” ___________20___ року

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                          

_________________О.М.Балицький

“___” ___________ 20___ року

                     Погоджено

Військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату підполковник

___________________В.Є.Попов

“___” ____________ 20___ року

                                        Трускавець – 2018 рік

Паспорт

міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2018 рік.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________
 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Співрозробники програми Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат.
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради».

 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради та перевізники
 1. Термін реалізації програми ___________2018 рік_________________
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

   необхідних для реалізації

   програми, тис.грн, всього_______24,00________________________________

   у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету_______24,00_____________________________

8.2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Міський голова                                  А.Б.Кульчинський____       _________(підпис)       

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого

комітету Трускавецької міської ради       Ю.М.Солян____        _________(підпис)                                            

_______________________                

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                             

 

 

 

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на              2018 рік.

 

І. Загальні положення.

            Міська цільова программа забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2018 рік (надалі – Міська цільова програма) розроблена на виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 15.02.2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» і спрямована на покращення виконання та реалізацію заходів у сфері оборони держави у м. Трускавці щодо призову мешканців міста на строкову військову службу у Збройні Сили України, військову службу за контрактом та участі військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах.

ІІ. Мета програми.

Метою міської цільової програми є покращення виконання та реалізація заходів у сфері оборони держави у м. Трускавці щодо призову мешканців міста на строкову військову службу у Збройні Сили України, військову службу за контрактом і участі військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах та покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами.

Основними завданнями програми у 2018 році є:

 • перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт для проходження строкової служби в Збройних Силах України;
 • перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом в                 с. Старичі Яворівського району Львівської області
 • перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

ІІІ. Відповідальний виконавець Програми

Відповідальні за виконання Програми – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

           IV. Завдання і напрямки реалізації Програми

Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт для проходження строкової служби; перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом; військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

– якісне та своєчасне проведення приписки і призову, організацію ведення військового обліку та неухильного виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу в Україні;    

– сприяння створенню військкоматом сучасного механізму підготовки та системи критеріїв для визначення придатності громадян України до військової служби за станом здоров’я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними якостями;  

– вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної організації в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та за місцем проживання;      

 V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті

VI. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання програми очікується:

                 – повноцінне та якісне проведення призову громадян міста до ЗС України;

                 – комплектування військових частин ЗС України добровольцями на конрактній основі;

                 – вдосконалення та покращення навичок особового складу військових частин ЗС України та  їх підготовка до виконання завдань за призначенням.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Ресурсне забезпечення

Міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2018 рік.

(назва програми)

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

24,00

24,00

у тому числі:

 

 

Міський бюджет

24,00

24,00

Міський голова                                               Кульчинський Андрій Богданович          _______         (підпис)

 

                                                                            

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради

                                                               

 

Солян Юрій Михайлович           _______

 

   (підпис)

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2018 рік.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

-перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт для проходження строкової служби в Збройних Силах України;

– перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом в                 с. Старичі Яворівського району Львівської області;

– перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

Надання послуг з перевезення призовників, кандидатів на службу в ЗС Україні на контрактній основі, військовозобов’яза-них на військові (навчальні, спеціальні) збори.

Показники затрат:

сума коштів для перевезення призовників, тис. грн.

 

Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат

Кошти міського   бюджету

 

24,0

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

– повноцінне та якісне проведення призову громадян міста до ЗС України;

– комплектування військових частин ЗС України добровольцями на конрактній основі;

– вдосконалення та покращення навичок особового складу військових частин ЗСУ та  їх  підготовка до виконання завдань за призначенням.

Показники якості: розмір видатків у розрахунку на одного призовника

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

24,0

Міський голова                                                                    Кульчинський А.Б.                                             (підпис)

 

 

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних органів,

оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення

виконавчого комітету Трускавецької міської ради                          Солян Ю.М.                                     (підпис)

 

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

                                                                                    Секретар міської ради                                                       Н.Пономаренко                    

Залишити відповідь

Перейти до вмісту