РІШЕННЯ № 867 від 29 березня 2018 року Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2018 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(сорокова сесія сьомого демократичного скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від 29 березня 2018 року                 № 867

 

 

Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в                      м. Дрогобичі на 2018 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

                                                                                             Міський голова                                                 А. Кульчинський

 

 

 

           Додаток

до рішення міської ради

№ 867 від 29. 03. 2018р.

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________2018 року

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 3002 Національної гвардії УКРАЇНИ                      В м. Дрогобичі на 2018 рік.

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ О.Р.Карпин

 “___” _______________ 2018 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________2018 року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

________________ О.М.Балицький

“___” _____________ 2018 року

Погоджено

Командир військової частини 3002 Національної гвардії України полковник

_________________П.Ю. Шуляк

“___” _______________ 2018 року

Трускавець – 2018 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України

в м. Дрогобичі на 2018 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 3002 НГ України в м. Дрогобичі

 1. Термін реалізації програми _____________2018 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 100,00 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________100,00___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради         Ю.М.Солян                  _____________ (підпис)

 

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                             _____________________________


 1. 1. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної Гвардії України в м. Дрогобичі на 2018 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», «Про Національну гвардію України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

 1. Мета Програми

Метою Програми є:

–        забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;

–        сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

–        сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь у антитерористичній операції.

–        розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;

–        задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців;

–        налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

 1. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. Завдання і результативні показники програми

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання програми:

–        покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.

–        розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.

Результати реалізації програми:

– створення належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військової частини 3002 Національної гвардії України в                м. Дрогобичі;

–   якісне та ефективне виконання службово – бойвих завдань за призначенням та захисту державного суверенітету і незалежності України.

 

 1. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 100,00 тис.грн.

 1. Координація і контроль за виконанням програми.

Координацію і контроль за виконання програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич на 2018 рік.

 

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

100,00

100,00

у тому числі:

Міський бюджет

100,00

100,00

Міський голова                                                 Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 

 

 

                                                          

 

Солян Юрій Михайлович           _______

 

   (підпис)

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення матеріально технічного забезпечення

військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобич на 2018 рік.

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Покращення матеріально-технічного

забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України               в м. Дрогобичі

Придбання:

– будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівель та приміщень казарменного житлового фонду військової частини 3002 Національної гвардії України в                   м. Дрогобичі

Затрат, видатки на придбання, тис. грн.

Військова частина 3002 Національної гвардії України               в м. Дрогобичі

Кошти міського   бюджету

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбо-вців військової частини 3002 Національної гвардії України                 в м. Дрогобичі.

Продукту, компл.

ефективності собівартість одиниці майна, тис грн./од.  

якості, відсоток накопичення

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

100,00

 

 

Міський голова                                                                Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради                                              Солян Ю.М.                                       _______________ (підпис)

 

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

                                      Секретар міської ради                                                     Н. Пономаренко                  

Залишити відповідь

Перейти до вмісту