РІШЕННЯ № 984 від 26 липня 2018 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2018 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 26 липня 2018 року                     № 984
                                                                                                                                                    

Про внесення змін до показників                                                                                        

бюджету м.Трускавця на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017 року № 743 «Про бюджет м.Трускавця на 2018 рік», а саме:

         В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 9731,0 тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 9731,0 тис.грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 9731,0 тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 6729,1 тис.грн та видатків спеціального фонду – 3001,9 тис.грн.

В абзаці третьому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888, від 31.05.2018 № 910 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік на суму 3001,9тис.грн згідно з додатком №2.

В абзаці четвертому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888, від 31.05.2018 № 910 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 3001,9тис.грн згідно з додатком №2;

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 6729,1тис.грн. та спеціальному фонду 3001,9тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 2383,7тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 8 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця на 2018 рік згідно з додатком № 6 до цього рішення.

  1. Внести зміни до плану використання бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів – Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня» за бюджетною програмою 0212110 «Первинна медична допомога населенню», підпрограмою 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» а саме: збільшити призначення на оплату праці в сумі 69,5тис.грн за рахунок зменшення призначень на нарахування на оплату праці в сумі 30,4тис.грн та інших виплат населенню в сумі 39,1тис.грн.
  2. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2018 рік, пов’язані з одержанням субвенції з обласного бюджету на проекти місцевого розвитку, внесені розпорядженням міського голови від 25.06.2018 № 257-р.
  3. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  4. Планово-економічному відділу управління розвитку міста (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік згідно додатку 4 до цього рішення.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

  

                                                                                             Міський   голова                                                 А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту