Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запрошує на навчання майбутніх лідерів та управлінців

 7 травня відбулася зустріч секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко з представниками Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: завідувачем кафедри економіки ЛРІДУ, доктором економічних наук Євгеном Матвіїшиним та провідною фахівчинею відділу організації освітнього процесу ЛРІДУ Іриною Матвіїшин. Мова йшла про підвищення кваліфікації управлінців, депутатів, працівників органів місцевого самоврядування та всіх, хто планує працювати ефективно та з користю та громади і України.

 Вчитися потрібно все життя, особливо якщо хочеш досягти успіху. Люди, яким громада довірила керівну роль, повинні пам’ятати про це і вдосконалювати свої управлінські навички, бути готовими до викликів часу, вміти приймати оперативні та правильні рішення в інтересах громадян, котра їм довірили владу. Тому так важливо, щоб у органах місцевого самоврядування було якомога більше високоосвічених керівників та посадовців, адже тільки тоді можна говорити про ефективну роботу ОМС, – у цьому переконана секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко.

 Підготовка високопрофесійних керівників державних установ і компетентних державних службовців є однією з передумов створення ефективної системи державного управління в Україні. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – єдиний навчальний заклад у західному регіоні нашої держави, основна діяльність якого спрямована на досягнення цієї мети. Інститут тісно співпрацює з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування восьми західних областей України, які є основними замовниками нашого Інституту. Така співпраця дає можливість краще вивчити потреби владних інституцій регіону, а державним і муніципальним установам – дізнатись про рівень підготовки і можливості слухачів Інституту.

 Інститут у своїй діяльності зорієнтований на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Випускники Інституту володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями і можуть працювати керівниками в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

 Інститут проводить діяльність за трьома напрямками:

– підготовка фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування;

– підвищення кваліфікації та перепідготовка службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

– наукові дослідження в галузі державного управління та місцевого самоврядування і підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

 Для прикладу, випускники освітньої програми «Економіка та фінанси громад» можуть працювати в об’єднаних територіальних громадах, зокрема у таких структурних підрозділах виконавчого комітету як фінансове управління, управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства і будівництва, управління містобудування, архітектури та землекористування, управління комунальної власності та інші. Це важливо, адже від професіоналізму економістів залежить добробут громад і держави загалом, оскільки вкрай важливо вміти правильно планувати фінанси, контролювати витрати коштів, аналізувати економічну ефективність реалізації інвестиційних проєктів.

 Крім того, випускники спеціальності «Економіка» можуть працювати в підрозділах Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державної служби з питань праці, Державної аудиторської служби, Пенсійного фонду України, а також у наукових установах і закладах вищої освіти. Навчатися можна як за державним замовленням, так і на комерційній основі (за договором за кошти юридичних чи фізичних осіб).

 Ще одна спеціальність, котра вартує, щоб на неї звернути увагу, це «Публічне управління та адміністрування».

 На навчання за державним замовленням на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня приймаються державні службовці та посадовці органів місцевого самоврядування, які мають вищу освіту та працюють в органах державної влади чи ОМС не менше року

 Детальна інформація про умови вступу на освітні програми підготовки магістрів та бакалаврів державного управління – на сайті www.lvivacademy.com у рубриці «Прийом на навчання». Там же на сайті можна подати електронну заяву на вступ на навчання.

 Контакти приймальної комісії: 79491, вул. Сухомлинського, 16, м. Львів-Брюховичі (каб. 118, 132), e-mail [email protected], тел. (032) 244-81-12, (066) 21-81-959.