Зміни в порядку надання житлових субсидій та пільг з травня 2016 року

Урядом удосконалено порядок надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні зміни внесено до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Тож починаючи з травня 2016 року призначення субсидій (у тому числі без звернень громадян) та надання пільг здійснюється з урахуванням цих змін.

А саме Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р №317 змінено соціальні нормативи користування послугами газопостачання, які застосовуються при призначенні пільг та субсидій. Зокрема:

– зменшено соціальний норматив (норму використання природного газу) для індивідуального опалення з 7 до 5,5 куб.м на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць (в опалювальний період) – ця зміна буде врахована при наданні субсидії в наступний опалювальний період;

– змінено соціальну норму користування газом за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання з 9 куб.м. на 7,1 куб.м;

– за наявності газової плити та газового водонагрівача з 18 куб.м на 14 куб.м.

З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року діє гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у розмірі 6,879 гривні за 1 куб.метр.

Крім цього, змінено коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії та природного газу на потреби опалення, а також встановлено окремі коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат теплової енергії на опалення. В т.ч. збільшено коригуючі коефіцієнти для індивідуального опалення природним газом для споживачів, які проживають у багатоповерхових будинках (на 5 і вищих поверхах).

Змінено норму для користування послугами водовідведення у разі відсутності лічильника з 4 куб.м. на одну особу на 4 куб.м. для домогосподарства.

Низку змін щодо призначення та надання субсидій, а також щодо визначення сукупного доходу при наданні пільг передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р №319, яка набрала чинності 30 квітня 2016 року.

Як надаватимуться субсидії особам, які мають право на пільги?

З травня 2016 року при оплаті житлово-комунальних послуг громадяни можуть користуватись лише одним з передбачених державою видів соціальних гарантій – або пільгами, або субсидією.

Зокрема, у документі зазначено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. Тобто у разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги у період отримання субсидії. У зв’язку з цим з травня 2016 року буде здійснено перерахунок діючих субсидій, які розраховувались з урахуванням пільг.

Чи змінено термін, на який призначається субсидія ?

Так, змінено. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців (на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня);

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та по місяць, в якому завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації.

Яким категоріям осіб субсидія надається автоматично, а яким за особистим зверненням громадян?

Після закінчення строку отримання субсидії управління соцзахисту самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді. За винятком наступних категорій осіб:

  • для орендарів житлового приміщення (будинку);

  • осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;

  • осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становила «0» грн.

Тобто вказаним сім’ям субсидія призначається на наступний термін за особистим зверненням.

А чи передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі?

Так, постановою передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію у зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

Чи змінено період врахування доходу для призначення субсидії?

Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

Крім того, уточнено порядок врахування доходів для призначення житлової субсидії, зокрема, для працездатних осіб, які не працюють і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для для працездатних осіб. Ця норма не поширюється на учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родин, військовослужбовців строкової служби.

Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді;

З 1 травня 2016 року із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено працездатних осіб, які отримують компенсаційні виплати по догляду за інвалідом І групи чи особою, яка досягла 80- річного віку, а також осіб, які надають соціальні послуги. Таким чином, при обчисленні доходів за кожний місяць зазначеного періоду включається дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно 3-х і 4-х прожиткових мінімумів для працездатних громадян. При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС. Система оподаткування та група платника податку визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

Що скажете щодо невикористаних за опалювальний сезон сум субсидії:

Після закінчення опалювального сезону сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання) повертається виробником/виконавцем таких послуг до бюджету в повному обсязі на підставі акта звіряння, складеного разом із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. Частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення), зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Інша частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), крім коштів, що залишаються на рахунках домогосподарства (зазначених вище), повертаються виробником/виконавцем таких послуг до бюджету на підставі акта звіряння, складеного разом із управлінням праці та соціального захисту населення. 

Поверненню до бюджету не підлягають суми нарахованих субсидій, але не використані внаслідок економного їх споживання за інші послуги, тобто, по водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню на освітлення житла.

А які зміни внесені до порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї?

Постановою здільшено період, на який визначається право осіб на отримання пільг з 6 до 12 місяців (при цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, – 6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право).

Не переглядається право осіб на отримання пільг, якщо не закінчився термін, на який призначено відповідне право.

Загалом процедура оформлення субсидій залишиться такою ж, як і була. Зокрема, якщо в доходах або сімейному стані громадянина не відбулися зміни, то по закінченню річного терміну з моменту оформлення субсидії її дія продовжиться автоматично. В іншому випадку громадяни зобов’язані повідомити управління соцзахисту населення про зміни, які відбулися.

Додаткову інформацію з призначення субсидій, заповнення бланків заяви та декларацій чи будь-якої консультації з питань соціального захисту можна отримати в громадській приймальні управління соціального захисту населення або за телефоном гарячої лінії 5-41-93.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *