Рішення виконавчого комітету № 75 від 20.08.2020р.”Про переоформлення облікової квартирної справи”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 серпня   2020 року             №   75
 
Про переоформлення облікової
квартирної справи

           Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.29 Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, розглянувши заяву і подані документи гр. Кобільник Мирослави Михайлівни, яка є піклувальником дитини-сироти Райса Маряна Олеговича, беручи до уваги пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Переоформити облікову справу № 1350 квартирного обліку у зв’язку із смертю Райс Галини Михайлівни, яка перебувала на квартирному обліку в загальній черзі під № 215 з 03.07.2006р. складом сім’ї 2 особи (вона, син) на Райса Мар’яна Олеговича, дитину-сироту, складом сім’ї 1особа (він) .

        2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.      

Міський голова                                                                            А. Кульчинський