Рішення виконавчого комітету № 88 від 07.09.2020р.”Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів м.Трускавця на 2020-2021 навчальний рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 вересня 2020 року             № 88

Про затвердження мережі загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних
навчальних закладів м.Трускавця
на 2020-2021 навчальний рік
          Розглянувши подану відділом освіти Трускавецької міської ради мережу загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, керуючись Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, п.2 ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
В И Р І Ш И В :
  1. Затвердити мережу 3-х загальноосвітніх навчальних закладів станом на 05.09.2020р. (додаток № 1):
       1.1. 85 класів –   2325 учнів , у тому числі:
– СЗШ № 1 – 28 класів, в тому числі один інклюзивний (11-А клас, для 1 учня) – 776 учнів;
– НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 34 класи – 947 учнів (у тому числі 9 гімназійних класів – 245 учнів);
– СЗШ № 3    – 23 класи    – 602 учнів.
     1.2. 6 груп продовженого дня   – 180 учнів:
– СЗШ № 1 – 2 групи – 60 учнів
– НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 2 групи – 60 учнів;
– СЗШ № 3 – 2 групи – 60 учнів.
  1. Визначити в загальноосвітніх навчальних закладах: СЗШ № 1, НВК “СЗШ № 2 – гімназія”, СЗШ № 3 – українську мову навчання.
  2. Відкрити 2 логопедичні пункти на базі загальноосвітніх навчальних закладів:
– СЗШ №1 – 0,6 ставки логопеда,
– НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 0,75 ставки логопеда;
– СЗШ № 3 – 0,4 ставки логопеда.
  1. Відкрити з 01 вересня 2020 року один клас з інклюзивною формою навчання в СЗШ № 3 (3-А клас, для 1 учня).
  2. Затвердити в дошкільних навчальних закладах таку мережу: 41 групу, в тому числі 10 спеціальних (логопедичних ) груп і дві інклюзивні (додаток № 2).
  3. Затвердити мережу гуртків позашкільних навчальних закладів:
– Будинку учнівської творчості : 35 гуртків – 63 група (додаток № 3).
– ДЮСК “Спортовець”: 8 секцій –   49 груп (додаток № 4).
  1. Ввести курс із плавання на уроках фізичної культури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста на базі ДЮСК “Спортовець”.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.О.Ткаченка.  

Міський голова                                                                А.Кульчинський

                      Додаток № 1
до рішення виконкому Трускавецької міської ради
від 7 вересня  2020 року № 88
                                        Мережа  ЗЗСО  м.Трускавця  на 2020-2021 навчальний рік станом на 05.09.20 р.                                        
Назва навч. закладу   1 2 3 4 Разом 1-4 кл. 5 6 7 8 9 Разом 5-9 кл. 10 11 Разом 10-11 кл Разом                    1-11 кл.
СЗШ № 1 А кл к-ть учнів 25 30 31 31 117 30 25 29 29 30 143 26 26 52 312
Б кл к-ть учнів 24 26 28 30 108 29 25 30 28 29 141   25 25 274
В кл к-ть учнів 22 28 29 30 109 26 28   27   81     0 190
К-сть класів 3 3 3 3 12 3 3 2 3 2 13 1 2 3 28
К-сть учнів 71 84 88 91 334 85 78 59 84 59 365 26 51 77 776
Сер. наповн. 23,7 28,0 29,3 30,3 27,8 28 26 30 28 30 28,1 26 26 25,7 27,7
НВК “СЗШ№2-гімназія” А кл к-ть учнів 30 28 28 34 120 31 25 31 23 34 144 27 30 57 321
Б кл к-ть учнів 28 30 28 35 121 31 24 29 23 23 130 22   22 273
В кл к-ть учнів 30 26 28 34 118 29 28   26 20 103     0 221
Г кл к-ть учнів 29 28 25   82   26   24   50     0 132
К-сть класів 4 4 4 3 15 3 4 2 4 3 16 2 1 3 34
К-сть учнів 117 112 109 103 441 91 103 60 96 77 427 49 30 79 947
Сер. наповн. 29,3 28,0 27,3 34,3 29,4 30,3 25,8 30,0 24,0 25,7 26,7 24,5 30,0 26,3 27,9
СЗШ № 3 А кл к-ть учнів 24 17 29 30 100 33 26 23 30 31 143 18 25 43 286
Б кл к-ть учнів 22 27 21 28 98 33 27 27 28 33 148 20   20 266
В кл к-ть учнів   27     27   23       23     0 50
К-сть класів 2 3 2 2 9 2 3 2 2 2 11 2 1 3 23
К-сть учнів 46 71 50 58 225 66 76 50 58 64 314 38 25 63 602
Сер. наповн. 23,0 23,7 25,0 29,0 25,0 33,0 25,3 25,0 29,0 32,0 28,5 19,0 25,0 21,0 26,2
Разом К-сть класів 9 10 9 8 36 8 10 6 9 7 40 5 4 9 85
К-сть учнів 234 267 247 252 1000 242 257 169 238 200 1106 113 106 219 2325
Сер. наповн. 26 27 27 32 27,8 30 26 28 26 29 27,7 23 27 24,33 27,4
Груп продовженого дня :  СЗШ № 1 – 2( 60учн.),  НВК “СЗШ № 2-гімназія” – 2( 60учн.), СЗШ № 3 – 2( 60учн.). .
Керуюча справами                                                                           О.Петранич
                        
          Додаток 2                 
          Додаток 3