Рішення виконавчого комітету № 100 від 06.10.2020р.”Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в м.Трускавець”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 06 жовтня 2020 року                 № 100

Про реалізацію спільного Проекту
«Відкрите Місто: посилення
участі громадян у розвитку
місцевої громади» в м.Трускавець

          З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний діалог в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про органи самоорганізації населення», «Про доступ до публічної інформації», Указами Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації”», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між виконавчим комітетом міської ради, та МБО «Фонд Східна Європа» щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної демократії» «e-DEM» в м.Трускавець, виконавчий комітет міської ради:

В И Р І Ш И В :

  1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту „Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади” в м.Трускавець (далі – Робоча група).
  2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додаток 1).
  3. Робочій групі забезпечити:
       3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів, планів та інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше одного разу на місяць.
       3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах масової інформації.
  1. Затвердити Порядок роботи виконавчих органів міської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій (додаток 2).
  1. Виконавчим органам міської ради забезпечити:
– визначення відповідального працівника за роботу з інтерактивною веб-платформою «Відкрите Місто»;
– забезпечити спільне з ГО «Ковчег» навчання відповідального працівника;
– дотримуватись вимог Порядку роботи виконавчих органів міської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” з використанням геоінформаційних технологій.
  1. Визначити Відділ «Організаційного забезпечення та діяльності виконкому», модератором Системи.
  2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Ткаченка О.О.

               Міський голова                                                                                       А.Кульчинський

     Додаток 1.

     Додаток 2.