РІШЕННЯ виконавчого комітету № 60 від 04.03.2021р. “Про зняття з квартирного обліку Райса Мар’яна Олеговича”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 березня   2021   року           № 60
 
Про зняття з квартирного обліку
Райса Маряна Олеговича

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 240500243 № 240500789 від 15.01.2021р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Райса Мар’яна Олеговича дитину – сироту у зв’язку з купівлею квартири на його ім’я згідно договору купівлі – продажу від 17.08.2020р. На квартирному обліку перебуває складом сім’ї одна особа з 03.07.2006р. в загальній черзі під № 196.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

 Міський голова                                                                            А. Кульчинський