Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про надання згоди на вилучення земельної ділянки з постійного користування Трускавецької міської ради.

 

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

Пронадання згоди на вилучення

земельної ділянки з постійного

користування Трускавецької міської ради.

    

Розглянувши клопотання Крука Григорія Степановича, керуючись ст.ст. 12, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада 

 

В И Р Ш И Л А:

 

     1.  Дати згодуна вилучення земельної ділянки   площею0,0046 га по                     по вул. Стуса,1 корпус 2, для обслуговуванняторгового павільйонуКруку Григорію Степановичу  з земель, що перебувають в постійномукористуванні Трускавецької міської ради у відповідності до Державного акту на право користування землею серія Б №059651 

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

            

  Міський голова                                                     А.Кульчинський    

 

 

 

Перейти до вмісту