Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки у користування на умовах оренди по вул. Бориславській 18/1 Пірянику Миколі Степановичу

 

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання земельної ділянки у користування  на умовах оренди по вул. Бориславській 18/1   Пірянику Миколі Степановичу      

    

Розглянувши заяви Піряника М.С., технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), беручи до уваги п.2 рішення міської ради № 253 від 19.07.2016 року, керуючись ст.ст. 12, 99, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України           ” Про місцеве самоврядува-ння в Україні”, міська рада

 

В И Р Ш И Л А :

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відно-влення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (кадастровий номер – 4611500000:03:003:0051) площею0,0279 гапо вул. Бориславській 18/1 Пірянику Миколі Степановичу.                                                                                                 

 1.1.Надати Пірянику Миколі Степановичу   у користування на умовах орендиземельну ділянку (кадастровий номер – 4611500000:03:003:0051), площею0,0279 гапо вул. Бориславській 18/1, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (будівництво та обслуговування офісу)  терміном на _____ роки за рахунок земель міської ради, не наданих у власність або постійне користування, що перебували у користуванні на умовах оренди у Перчен-ко В.П., категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

     2.Пірянику Миколі Степановичу забезпечити встановлення сервітуту для заїзду до будинковолодіння №16 по вул. Бориславській, площею 0,0054 га , згідно кадастро-вого плану проектованого сервітуту, передбаченого затвердженою технічною документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер земельної ділянки – 4611500000:03:003:0051, площею0,0279 гапо вул. Бориславській 18/1.

   3. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористування  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.                                                           

    4.Управлiнню Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забезпечити архiвне зберiгання документації із землеустрою.  

    5. Пірянику М.С. звернутись до державного реєстратора або в центр надання адмі ністративних послуг щодо державної реєстрації права користування земельною ділянкою.

    6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою(А.Стародуб).         

         

 

  Міський голова                                                     А.Кульчинський