Про надання дозволу Бориславському О.Г. на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Стебницькій

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання дозволу Бориславському О.Г.                на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Стебницькій

Розглянувши заяву  Бориславського Ореста Гнатовича,  керуючись ст.ст. 12,  79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р Ш И Л А :

1. Дати дозвіл  Бориславському Оресту Гнатовичу  навиготовлення технічної документації із землеустрою по поділу земельної ділянки площею 0.0051 га по вул. Стебницькій  кадастровий номер 4611500000:00:013:0047, для будівниц-

тва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (обслуговування житлового будинку) на 2 (дві)  земельні ділянки  площами: 0,0030 га та 0,0021 га, за рахунок земельної ділянки, що перебуває у користуванні Бориславського О.Г. умовах оренди, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (обслуговування житлового будинку), категорія земель –землі житлової та громадської забудови.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення технічної документації із землеустрою, у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  Міський  голова                                                       А.Кульчинський