Про надання дозволу Лозі М.М. на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Івасюка,9

                                                                                                              УКРАЇНА

                                                                                               ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                         Львівської області

                                                        (_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                            Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання дозволу Лозі М.М.  на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Івасюка,9

 

Розглянувши заяву Лози Мирослави Миколаївни, нотаріальну згоду Лози М.М. на поділ земельної ділянки  по вул. Івасюка,9, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майн про реєстрацію іншого права,  керуючись  ст.ст.12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                             В  И  Р   Ш  И  Л  А :

  1. Дати дозвіл Лозі Мирославі Миколаївні    на виготовлення технічної документації із землеустрою по поділу земельної ділянки площею 0.0.1266 га по вул. Івасюка,9 кадастровий номер 4611500000:08:001:0110,  для будівництва  та обслуговування  інших будівель громадської забудови на 4 (чотири)  земельні ділянки площами: 0,0845га, 0,0284га, 0,0070га, 00067га за рахунок земельної ділянки, що перебуває в користуванні на праві оренди  Лози Мирослави Миколаївни   для  будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови категорія земель – землі житлової та громадської забудови без зміни цільового призначення землі.
  2. Лозі Мирославі Миколаївні звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення технічної документації із землеустрою, у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

 

                                                                           Міський  голова                                                       А.Кульчинський