Про надання дозволу на виготовлення документацій із землеустрою Івасівці П.М.

                УКРАЇНА                                           ПРОЕКТ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(______________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                                    2016  року              

м. Трускавець

                 

Про надання  дозволу  на виготовлення

документацій із землеустрою Івасівці П.М.

          

           Розглянувши заяву Івасівки Петра Михайловича, керуючись   ст.ст. 12, 118 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України

       “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 

      1. Дати дозвіл Івасівці Петру Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Річки для обслуговування житлового будинку з подальшим наданням у користування на умовах оренди за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.      

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

               Міський голова                                                        А.Кульчинський