Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 25 від 29.12.2015р

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  29  грудня  2015 року         №  25  

           

Про  надання дозволу на

розроблення детального плану

території по вул.Річки, 15а

           

 Керуючись ст.8, 19, п.3 ст.10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.  № 555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів  містобудівної документації на місцевому рівні» та розглянувши заяву гр.Шип С.В. власника земельної ділянки по вул.Річки,15а від 22.12.2015р., виконавчий комітет міської ради

 

В  И  Р  І  Ш  И  В :

 

  1. Дозволити розроблення детального плану території забудови земельної ділянки по зміні виду цільового призначення земельної ділянки “з будівництва та обслуговування торгового адміністративного комплексу” на “будівництво і обслуговування будівлі змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах та розташуванням в нижньому поверсі об”єктів комерційного призначення” по вул.Річки,15а.
  2. Визначити Трускавецьку міську раду замовником вище вказаного детального плану території.
  3. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території визначити землекористувача, Трускавецьку міську раду та зацікавлених інвесторів.
  4. Вище вказаному землекористувачу після розроблення «Містобудівної документації», для врахування громадських інтересів, звернутися до виконавчого комітету Трускавецької міської ради з клопотанням про проведення громадських слухань.
  5. Погодити детальний план території з розробником генерального плану міста-курорту Трускавця — Державним підприємством “Державний інститут проектування міст “Містопроект”.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

 

 

Міський голова                                                               А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту