Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

123-р. Від 05.04.2019 року”Про надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнюється 90 і більше років у квітні 2019 року”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

     Від 05 квітня 2019р.                        № 123-р         

 

Про надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповнюється 90 і більше років

у квітні 2019 року

Відповідно до рішення Трускавецької міської ради від 25.01.2018р. № 787 «Про адресну грошову підтримку довгожителів м. Трускавця на 2018-2020 роки», керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Надати одноразову грошову допомогу:

1.1 в розмірі 700,00 (сімсот) гривень:

  • Пукавській Марії Андріївні
  • 2 в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень кожному:
  • Шпиталь Дарії Семенівні  
  • Зваричу Ярославу Васильовичу
  • Михайлюк Марї Іванівні
  • Граблевській Раїсі Іванівні
  1. Начальнику фінансового управління (п. М. Федоричак) перерахувати 2721,33 (дві тисячі сімсот двадцять одна грн. 33 коп.) в т.ч. поштові видатки – 21,33 грн., управлінню праці та соціального захисту населення для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по КПКВКМБ 0813242.
  2. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 2721,33 (дві тисячі сімсот двадцять одна грн. 33 коп.) в т.ч. поштові видатки – 21,33 грн., центру поштового зв’язку №3 (п. О.Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

 

 

Міський голова                                                               А. Кульчинський