Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 338-р. Від 01.07.2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 01 липня 2016 р.                     №338-р

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

 

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 7 від 01.07.2016р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати одноразову грошову допомогу:
 2. в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень:
 • Дідачу Йосифу Юліановичу                             
 1. в розмірі 500,00 (пятсот) гривень:
 • Магуру Роману Тадейовичу                             
 • Микитюку Ігорю Васильовичу                        
 1. в розмірі 400,00 (чотириста) гривень:
 •          Кулешовій Інні Олександрівні                          

     

 1. в розмірі 300,00 (триста) гривень:
 • Пушкар Ніні Максимівні                                   
 • Шабатурі Ірині Петрівні                                    
 • Коваль Євгенії Миколаївні                               
 1. в розмірі 200,00 (двісті) гривень:
 • Кушнір Людмилі Миколаївні                  
 • Кушніру Степану Івановичу                             

 

2. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 3729,23 (три тисячі сімсот двадцять дев’ять грн. 23 коп.) в т.ч. поштові видатки – 29,23 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 090412.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 3729,23 (три тисячі сімсот двадцять дев’ять грн. 23 коп.) в т.ч. поштові видатки – 29,23 центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

Міський голова                                                   А. Кульчинський