144-р. Від 03.04.2017 “Про ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях м. Трускавець”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  03.04. 2017 р.                         144

Про ведення військового обліку

призовників та військовозобов’язаних

на підприємствах, в установах,

організаціях м. Трускавець

            

З метою якісної організації військового обліку на території м. Трускавець у 2017 році та приведення його у відповідність до Порядку організації та ведення військового обілку призовників та військовозобовязаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921, керуючись розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації «Про стан військового обліку на території Львівської області у 2016 році та завдання на 2017 рік» від 16.01.2017 року № 2/1, відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити заходи щодо організації та покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2017 році, що додається.

2. Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи (Солян Ю.М.), керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності та підпорядкування, забезпечити до 01.06.2017 року приведення військового обліку на території м. Трускавець у відповідність до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921.

3. Розпорядження міського голови від 22.01.2016р. № 33-р «Про стан військового обліку військовозобов’язаних запасу на підприємствах, в установах, організаціях                         м. Трускавець» вважати таким, що втратило чинність

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                           Кульчинський А.Б.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 03.04.2017р. № 144

ЗАХОДИ

щодо організації та покращення стану військового обліку на території м. Трускавець у 2017 році.

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

      Приведення кількості військових обліковців у відповідність до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (далі – Порядок № 921), визначення для них розмірів доплати

до 01.06.2017

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Подання до Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату (далі – Дрогобицько-Бориславського ОРВК)  інформації про наявність на території міста підприємств, організацій, установ, форму їх власності, належність до галузей економіки, їх підпорядкованість (міністерствам, відомствам, комітетам,  комісіям, агентствам, корпораціям, об’єднанням, асоціаціям)

На вимогу Дрогобицько-Бориславського ОРВК

Відділ державної реєстрації виконкому Трускавецької міської ради

     Приведення книг та журналів військового обліку у відповідність до Порядку № 921 та рекомендацій військових комісаріатів

до 01.06.2017

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Розробка, погодження з Дрогобицько-Бориславським ОРВК та затвердження графіків приведення карток первинного обліку військовозобов’язаних та призовників у  відповідність до додатка  8   Порядку № 921

до 01.06.2017

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Виготовлення карток первинного обліку військовозобов’язаних та призовників  згідно з додатком 8 Порядку № 921

до 10.05.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

Уточнення документації дільниці оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів.

до 01.05.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський ОРВК

     Уточнення та погодження з Дрогобицько-Бориславським ОРВК маршрутів оповіщення військовозобов’язаних на території міста

до 20.05.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради

     Виготовлення стендів із правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, адміністративною та кримінальною відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку, їх розміщення на підприємствах, установах, організаціях, де ведеться військовий облік

до 20.04.2017

 Керівники підприємств, організацій, установ міста

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК  списку військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в міській раді, за формою, визначеною військовим комісаріатом

до 25.05.2017

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи Трускавецької міської ради

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК  списків військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах міста за формою, визначеною військовим комісаріатом

до 25.05.2017

Керівники підприємств, організацій, установ міста

     Проведення звіряння карток первинного обліку з обліковими даними військового комісаріату

У терміни, визначені планами звірок

Дрогобицько-Бориславський ОРВК, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради  

     Проведення звіряння особових карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особової картки державного службовця з обліковими даними військового комісаріату

У терміни, визначені планами звірок

Дрогобицько-Бориславський ОРВК, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Приведення картотек карток первинного обліку, особових карток працівників у відповідність до Порядку № 921

до 01.06.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста, на яких працюють військовозобов’язані

     Подання доповіді про приведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на підпорядкованій території у відповідність до вимог Порядку № 921 голові Львівської обласної державної адміністрації

до 01.06.2017

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради

     Проведення заходів підготовки до перевірки стану військового обліку в міській раді, на підприємствах, в установах та організаціях на території м. Трускавець комісією оперативного командування «Захід»

до 01.06.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     У семиденний термін інформувати військовий комісаріат про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Постійно

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Внесення в п’ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних (особових карток працівників за формою № П-2 (П-2дс), особових карток державних службовців) змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних

Постійно

 Керівники підприємств, організацій, установ міста, на яких працюють військовозобов’язані

     Подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК  донесень про зміну облікових даних військовозобов’язаних

До 5 числа щомісяця

Керівники підприємств, організацій, установ міста, на яких працюють військовозобов’язані

     Повідомлення у семиденний строк військового комісаріату про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) військовозобов’язаних

Постійно

Керівники підприємств, організацій, установ міста

     Здійснення розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку

За зверненням відділу з питань діяльності ПООМР Трускавецької міської ради

     Трускавецький ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

     Оповіщення на вимогу військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до   комісаріату та забезпечення їх своєчасного прибуття

Постійно

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Подання звернень до відділення поліції м. Трускавця щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до військомату

У п’ятиденний  термін після проведення оповіщення

          Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради

     Проведення заходів щодо відновлення на військовому обліку громадян віком від 45 до 60 років на підставі змін до діючого законодавства щодо збільшення термінів перебування військовозобов’язаних у запасі

У терміни, визначені

військовим комісаріатом

     Дрогобицько-Бориславський ОРВК, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

     Складення і подання до Дрогобицько-Бориславського ОРВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

до 01.12.2017

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, керівники підприємств, організацій, установ міста

    Проведення засідання виконкому Трускавецької міської ради для розгляду питання повноти, якості виконання спланованих заходів, стану військового обліку, бронювання в міській раді, на підприємствах, в установах, організаціях міста за 2017 рік

І квартал 2018

     Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, військовий комісаріат

   Проведення методичних заняття з відповідальними за ведення  військового обліку на підприємствах, установах, організаціях міста щодо організації обліку призовників та військовозобов’язаних

У терміни визначені планом

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Трускавецької міської ради, відповідальні за ведення  військового обліку на підприємствах, установах, організаціях міста

Керуюча справами                                                                           О. Петранич