УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від  01   березня 2018 року              828

        

Про внесення змін до рішення міської ради №34 від 24.12.2015р.« Про затвердження міської   цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018 роки»

З метою фінансової підтримки  підприємств комунальної форми власності та покращення їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                      В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №34 від 24.12.2015р., виклавши її в новій редакції згідно додатків.
 1.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

 

                                                                                       Міський голова                                                 А. Кульчинський      

                                           Додаток № 1
                                 до рішення міської ради

                                № 828 від 01.03.2018р.

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

з підтримки комунального підприємства

«Трускавецьжитло» на 2016-2018 роки

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018рр.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   УЖКГіБ

                                                       Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ КП “Трускавецьжитло” __
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради

 

 1. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Трускавецьжитло»               ________
 1. Термін реалізації програми 2016р., 2017р.,2018р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   ________ 1633,2 тис.грн.                                                         у тому числі:

 • Коштів міського бюджету ________ 1633,2 тис. грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        _____________________________                 ______________

Начальник УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                       Секретар міської ради                                         Н.Пономаренко


                            Додаток № 2
                                 до рішення міської ради

                                № 828 від 01.03.2018 р.

                                        

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018рр.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

973,0

70,0

590,2

1633,2

у тому числі

 

 

 

 

міський бюджет

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел**

973,0

70,0

 

590,2

1633,2

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.      ______________

                                                                    (П.І.Б.)                              (підпис)

 

 

         Відповідальний Виконавець Програми

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.     ______________

                                                                         (П.І.Б.)                          (підпис)

 

                                                           Секретар міської ради                                                                          Н.Пономаренко

    Додаток № 3
                                 до рішення міської ради

828 від 01.03.2018 р.

                                          

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018рр.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2016 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприєм-ницької діяльності

Придбання пандусів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

16,0

Облаштування пандусів у житловому будинку

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

0,68

Реконструкція та придбання обладнання для дитячих майданчиків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

957,0

Приведення дитячих майданчиків до належного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

18,87

Усього на етап або на програму:

973,0

            

2017рік***

 

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

 

Реконструкція та придбання обладнання для дитячих майданчиків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

70,0

Приведення дитячих та спортивних майданчиків до належного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

3,0

Усього на етап або на програму:

70,0

            2018 рік***

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

191,2

 

Покращення стану основних засобів

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

8,2

 

 

Реконструкція огорожі дитячого та спортивного майданчика по вул. Стуса,14      

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

99,0

Облаштування огорожі для дитячого та спортивного майданчика по вул.Стуса,14

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція сміттєзбірних майданчиків в м.Трускавці

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

300,0

Проведення реконструкції сміттєзбірних майданчиків та приведення їх до належного санітарного стану

якості :співвідношення поповнення до статутного капіталу,%

12,5

Усього на етап або на програму:

590,2

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

             Керівник установи

             головного розпорядника   коштів                    

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.     

 

         Відповідальний Виконавець Програми

         Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.     

 

 

                                                                                                Секретар міської ради                                                               Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту