РІШЕННЯ № 979 від 26 липня 2018 року Про затвердження Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рі

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(сорок четверта сесія сьомого демократичного скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від  26  липня   2018 року                         № 979

                                                                                                                                             

Про затвердження Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах

органів державної влади та управління,

протидії проявам терористичного характеру   

на території курортного міста Трускавець

на 2018 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                                                                                  В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (А.Остапчук).

 

                                                                                Міський    голова                                                       А.Кульчинський

 

 

                 Додаток

     до рішення міської ради

        № 979 від 26.07.2018р.

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________2018 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного           

 характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік.

Погоджено

   Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_________________О.Р. Карпин

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

____________ М.М.Федоричак

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

______________ О.М.Балицький

«__» ________ 20__ року

Начальник Дрогобицького МРВ УСБУ у Львівській області

____________ Пантюхов Б.О.

«__» __________ 20__ року

МП

м. Трускавець  – 2018 рік

 

 

 

 

ПАСПОРТ


КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік.

                                        

 1. Ініціатор розроблення програми – Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Співрозробники програми – Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області
 1. Відповідальний виконавець програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області
 1. Термін реалізації програми –                2018 рік
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього –  70,0 тис. грн.

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету – 70 тис. грн.
 • 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

                       Міський голова                            А.Б.Кульчинський____        _________(підпис)                                                          

 

 

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної,  мобілізаційної роботи та цивільного захисту

населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради              Ю.М.Солян____         _________(підпис)                                             

 

_______________________                             

    Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                  

 

 

 1. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма.

Відповідно до Конституції України (п. 2 ст. 119), Законів України «Про Службу безпеки України» (ст. 18), «Про боротьбу з тероризмом» (ст.ст. 6, 9), «Про оперативно-розшукову діяльність» Дрогобицьким МРВ Управління СБ України підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік.

1.1. Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

 1. Мета програми

Метою даної Програми антитерористичних заходів є розробка і здійснення скоординованих заходів районних органів державної влади та управління щодо запобігання терористичним актам на території безпосередньо курортного міста Трускавець чи проти інтересів України.

 1. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. Завдання і результативні показники Програми, напрями використання бюджетних коштів. 

Основними завданнями Програми є:

 • – своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;
 • – проведення моніторингу розвитку ситуації в місті, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;
 • – активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста проти національної безпеки та інтересів України;
 • – залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;
 • – участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань.

            Організаційні заходи:

 1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний моніторинг обстановки в місті. Головну увагу акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, здійснювати інформаційне забезпечення Трускавецької міської ради, установ і відомств для прийняття управлінських рішень.

Виконавець: Дрогобицький МРВ Управління СБ України у Львівській області, ВП ГУНП, органи виконавчої влади

 1. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з використанням місцевих засобів масової інформації, розпочати практику регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження її рівня.

Виконавець: Дрогобицький МРВ Управління СБ України у Львівській області, місцеві засоби масової інформації

 1. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів міста розробити
  (І квартал 2018 року), організувати та продовжувати виконання комплексу заходів, спрямованих на їх захист.

Здійснити (І квартал 2018 року) заходи по удосконаленню механізму взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері.

Виконавець: Дрогобицький МРВ УСБ України

 

            Правоохоронні заходи:

1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності, проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими підрозділами Дрогобицького ВП, Трускавецького відділення Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області.

Виконавець.: Дрогобицький МРВ УСБ України, ВП ГУНП

 1. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в регіон зброї, вибухівки та інших засобів терору розробити (І квартал 2018 року) та впровадити дієву систему заходів щодо здобування упереджувальної інформації про їх вірогідні переміщення по території міста, в тому числі транзитні.

Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць концентрації нелегальних мігрантів в місті, висвітлювати через засоби масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті боротьби з міжнародним тероризмом.

Виконавець: Дрогобицький МРВ УСБ України, ВП ГУНП

 1. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, які залучаються до антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП у Львівській області у відповідних командно-штабних і тактико-спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із масовим перебуванням людей.

Виконавець: Дрогобицький МРВ УСБ України, ВП ГУНП, РВ УДСНС, сектор з питань надзвичайних ситуацій РДА

 1. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати передумови до загострення ситуації на території курортного м. Трускавець та вносити зміни у відповідні спільні плани.

Виконавець: Дрогобицький МРВ УСБ України

 1. З метою запобігання перенесення на територію міста діяльності міжнародних терористичних організацій, попередження проявів терористичного характеру, забезпечення безпеки населення, активізувати діяльність, розробляти та здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти.

Виконавець: Дрогобицький МВ УСБ України

Очікувані результати:

В результаті виконання запланованих заходів, передбачених вищевказаною Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того, очікується підвищення якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, підвищення авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належними умовами праці Дрогобицького МРВ УСБУ.

Напрями використання бюджетних коштів:

            Для якісного виконання Дрогобицьким МРВ УСБУ у Львівській області покладених на нього завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру, участі в підготовці та проведенні антитерористичних операцій, навчально-тренувального процесу необхідною умовою є придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службових транспортних засобів, ремонт транспортних засобів, а також придбання комп’ютерної та оргтехніки Дрогобицьким МРВ УСБ України, які організовують та проводять антитерористичні заходи.

 

 1. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 70,0 тис. грн.

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію і контроль за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного  характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік

                                                                                                                                                                          (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

70,00

70,00

у тому числі

 

 

міський бюджет

70,00

70,00

                                           Міський голова                                                             А.Б.Кульчинський____            _________(підпис)                                       

 

 

               Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів,

                          оборонної,  мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення

                          виконавчого комітету Трускавецької міської ради          Ю.М.Солян____             _________(підпис)                                                                                                                         

                               Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                      

 

 

Перелік завдань, заходів та показників Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2018 рік

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази Дрогобицького МРВ УСБУ у Львівській області

–         Придбання комп’ютерної техніки

комп’ютери

5шт.*11460=60,300

Затрат, видатки на придбання, тис. грн.

Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

Кошти міського  бюджету

 

57,300

 

 

5

11,460

100

 

Забезпечення належними умовами праці співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області, що сприяє якісному та швидкому виконання по службових обов’язків.

Продукту, компл.

ефективності собівартість одиниці майна, тис грн./од.  

якості, відсоток накопичення

– Придбання паливно-мастильних матеріалів:

Дизельне пальне

259 л.*0,02899=7508,41

Бензин А95

164,86 л. * 0,03149=5191,44

Затрат, видатки на придбання, тис. грн.

Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

Кошти міського  бюджету

 

12,699.85

 

423,86

29,96

100

Забезпечення

робочими службовими транспортними засобами співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області, що сприяє якісному та швидкому виконання по службових обов’язків.

Продукту, компл.

ефективності собівартість одиниці майна, тис грн./од.

якості, відсоток накопичення

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

70,00

 

Міський голова                                                                 Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

 

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради                                               Солян Ю.М.                                        _______________ (підпис)

 

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

                                                         Секретар міської ради                                                                                         Н. Пономаренкo

Залишити відповідь

Перейти до вмісту