Шановні Голови ОСББ! 

Повідомляємо про Постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» згідно з додатком.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами (далі — граничний розмір плати за абонентське обслуговування), який визначається за такою формулою:

РПгрн = Пмін ´ СДсер ´ Кд ´ Кжкп ´ К, де РПгрн — граничний розмір плати за абонентське обслуговування, гривень на місяць на одного абонента; Пмін — законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

СДсер — середній кількісний склад домогосподарства, що становить 2,58 особи;

Кд — коефіцієнт дохідності домогосподарства для розрахунку плати за абонентське обслуговування, що становить два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць;

Кжкп — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, що становить 0,15;

2 К — коефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат, здійснених виконавцем комунальних послуг під час їх надання у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та віднесених до плати за абонентське обслуговування, що становить: – 0,019 — для виконавців послуг з постачання теплової енергії та/або гарячої води, з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; – 0,009 — для виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.

Під абонентом слід розуміти споживача відповідної комунальної послуги, з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання такої послуги у багатоквартирному будинку.

Установити, що: 1) граничний розмір плати за абонентське обслуговування, визначений відповідно до цієї постанови, застосовується окремо виконавцями послуг з: постачання теплової енергії та/або гарячої води; централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; поводження з побутовими відходами.

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються одним виконавцем абонентові; 2) плата за абонентське обслуговування (з урахуванням податку на додану вартість), визначена відповідно до планованих витрат виконавця (витрат, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також у випадках, визначених законодавством та договором, витрат на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку), не повинна перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до цієї постанови.

Перейти до вмісту