РІШЕННЯ виконавчого комітету № 75 від 01.04.2021р. “Про зняття з квартирного обліку Райса Степана Ярославовича”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 01   квітня 2021 року         №   75

Про зняття з квартирного обліку
Райса Степана Ярославовича

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 245623035 від 23.02.2021р., пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Райса Степана Ярославовича у зв’язку з покращенням житлових умов. На обліку перебуває з 03.07.2006р. в загальній черзі під № 197 та в списку першочергового надання житла під № 57.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                         А. Кульчинський