РІШЕННЯ виконавчого комітету № 130 від 14.07.2021р. “Про укладення договору найму та відкриття особового рахунку”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 липня 2021 року             № 130
 
Про укладення договору найму та
відкриття особового рахунку

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.106 Житлового кодексу УРСР, розглянувши заяву і подані документи гр.Мідик Дмитра Івановича та беручи до уваги пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Укласти договір найму та відкрити особовий рахунок на квартиру № 14 по вул.Стебницька, 62 на ім’я Мідик Дмитра Івановича, у зв’язку смертю Мідик Алли Миколаївни, яка була основним квартиронаймачем.
     1.2. Балансоутримувачу будинку укласти договір найму та відкрити особовий рахунок на ім’я Мідик Дмитра Івановича на квартиру № 14 по вулиці Стебницька,62 на склад сім’ї три особи (він, син, брат).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови п. О.Балицького.

       Міський голова                                                                                        Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ