Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Слив’як М.М. по вул. Л.Українки в місті Трускавці для будівництва гаража

 

                                    ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Сливяк М.М.
по вул. Л.Українки в місті Трускавці
для будівництва  гаража   

Розглянувши заяву Слив’як Марії Михайлівни,  керуючись    ст.ст. 12, 116 Земельного кодексу України, п.3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 1. Відмовити Слив’як Марії Михайлівні  в наданні дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0029га по вул. Л.Українки    для  будівництва індивідуального гаража  за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування в зв’язку  відсутністю плану зонування та детального плану території, затвердженого відповідно до вимог  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

      Міський голова                                                                 А.Кульчинський