Про надання дозволу ТзОВ «Агроомега «ЛТД»» на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Сухо воля,19-19а

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання дозволу ТзОВ «Агроомега «ЛТД»» на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Сухо воля,19-19а

Розглянувши заяву  ТзОВ «Агро омега «ЛТД»,  керуючись ст.ст.12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р Ш И Л А :

1. Дати дозвіл  Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро омега «ЛТД»»  навиготовлення технічної документації із землеустрою по поділу земельної ділянки площею 0.1088 га по вул. Суховоля,19-19а кадастровий номер 4611500000:01:005:0035, для будівництва  та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (обслуговування санаторію) на 2 (дві)  земельні ділянки площами: 0,0800 га, 0,0288 га  за рахунок земельної ділянки, що перебуває у користуванні ТзОВ «Агроомега «ЛТД»»  на умовах оренди, для  будівництва  та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (обслуговування санаторію, категорія земель –землі оздоровчого призначення.

2.Юридичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення технічної документації із землеустрою, у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  Міський  голова                                                       А.Кульчинський