Про припинення договору оренди землі площею 0,0389 га по вул. Стуса,14 з ТзОВ «Крос»

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про припинення договору оренди землі  

площею 0,0389 га по вул. Стуса,14                  

з ТзОВ «Крос»

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Крос»,  керуючись ст.31 Закону  України “Про оренду землі”, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада

В И Р Ш И Л А:

1. Припинити з Товариством з обмеженою відповідальністю «Крос» договір оренди землі площею 0,0389 га по вул. Стуса,14, для обслуговування магазину , зареєстрований  Трускавецьким відділом Львівської регіональної фіулії ДП «Центр державного земельного кадастру» 17.11.2008 року за № 040844600216, в зв’язку з закінченням  строку, на який його було укладено.

2. Земельну ділянку площею 0,0389 га по вул. Стуса,14 зарахувати до земель Трускавецької міської ради не наданих у власність та користвання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію                     з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

           Міський  голова                                                       А.Кульчинський