Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Крамар Л.З.

                                                                                                             УКРАЇНА                                             

                                                                                            ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                     Львівської області

                                                        (_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки

Крамар Л.З.      

Розглянувши заяву Крамар Любові Зенонівни керуючись ст.ст.12, 118,123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                        В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Крамар Любові Зенонівні  на виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0.0113га по вул.Симоненка,2/1 в м.Трускавці для будівництва та обслуговування  житлового будинку  господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з подальшим наданням у власність, за рахунок земель міської ради не наданих у власність . Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

                                                                        Міський голова                                                        А.Кульчинський