Про припинення права оренди земельної ділянки по вул.. Стебницькій Королю М.В.та надання земельної ділянки у користування на умовах оренди Ладан Ю.О.

                                                                                                                          УКРАЇНА

                                                                                                          ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                     Львівської області

                                                                                 (___________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  __ _______    _____ року              №  ____

 

Про  припинення  права оренди

земельної ділянки  по вул.. Стебницькій

Королю М.В.та надання земельної ділянки  у користування на умовах оренди Ладан Ю.О.

          

Розглянувши заяви Короля М.В. , Лагдана Ю.О.,Бика Ю.О., договір купівлі – продажу будівлі, керуючись ст.ст. 12, 120, 141 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                             В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

  1. 1. Припинити Королю Михайлу Васильовичу право користування земельною ділянкою на правах оренди  площею 0,0952га по вул. Стебницькій  в м. Трускавці для  будівництво та обслуговування автомийки ( кадастровий номер 4611500000:07:004:0030) в зв’язку з набуття іншими  особами права власності на будівлю, яка розташовані на цій  земельній ділянці.

    1.1. Надати Лагдану Юрію Орестовичу  та Бику Юрію Івановичу у користування на умовах оренди земельну ділянку (кадастровий номер-4611500000:07:004:0030) площею 0,0952 га по вул. Стебницькій 65-Б в м. Трускавці   , для  будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови (будівництво та обслуговування автомийки)  терміном на ____ років за рахунок земель ,що були в користуванні Короля М.В. категорія земель –землі житлової та громадської забудови.

  1. Орендарям використовувати надану   земельну ділянку  за цiльовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї), дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
  2.  Орендарям зареєструвати право оренди землі в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).    

              

                                                                         Міський  голова                                                          А.Кульчинський