Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

510-р. Від 26 грудня 2019 року “Про внесення змін до розпорядження № 148 від 23.04.2019 р. «Про організацію перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного аг

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від26 грудня2019 року               510 – р

Про внесення змін до розпорядження № 148 від 23.04.2019 р. «Про організацію перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Відповідно до статті 49 Закону України«Про запобіганнякорупції», Порядку перевірки факту поданнясуб’єктамидекларуваннядеклараційвідповідно до Закону України «Про запобіганнякорупції» (далі – Порядок) та повідомленняНаціонального агентства з питаньзапобіганнякорупції про випадкинеподаннячинесвоєчасногоподання таких декларацій, затвердженогоРішеннямНаціонального агентства від 06.09.2016 № 19, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпеченнясвоєчасностіподанняелектроннихдеклараційсуб’єктамидекларування, у зв’язку з кадровими змінами:

           1.Пункт 3 викласти у такій редакції:

«Визначити відповідальними особами у комунальних підприємствах, установах, організаціях (юридичних осіб публічного права) за перевірку факту подання декларацій осіб, які в них працюють (працювали), директорів (Веретка Н.В., Юричко О., Пранник І.М., Пушак М.Л., Сеньків М.В., Сазонова В.М., Стасик І.С., Марченко В.М., Поливка Л.Л.)»

  1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«Перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування, які є депутатами Трускавецької міської ради, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покласти на начальника відділу з питань депутатської діяльності Скибак З.С.»

  1. 3. Контроль за виконаннямцьогорозпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                   А.Кульчинський