Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

134 Від 01.04.2020 року “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2020 рік та розпорядження міського голови від 18 березня 2020 року №125-р”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   Від   01 квітня  2020  р.    № 134-р

Про внесення змін до паспорту

бюджетної програми на 2020 рік

та розпорядження міського голови

від 18 березня 2020 року №125-р

                

 

               Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року        № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення сесії Трускавецької міської ради від 14.04.2020р №1693, з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів:

1.         Внести зміни до паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2020 рік:
КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
  1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 18 березня 2020 року №125-р «Про затвердження заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів структурними підрозділами виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2020 рік», а саме:
    • 1. Слова « до 03 квітня 2020 р.»  замінити словами « до закінчення карантину»;
    • 2. Доповнити заходи з економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2020 рік  новим пунктом :

 « 7. Надавати відпустки працівникам без збереження заробітної плати за згодою сторін на період встановленого карантину на території міста».

3.          Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

     Міський голова                                                               Кульчинський А. Б.