Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

314-р. Від 04.07.2017 року ” Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста”

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівська область

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від      04   липня   2017 р.                     №  314-р  

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

 

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та  соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 6 від 21.06.2017р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати одноразову грошову допомогу:
 • 1.1. в розмірі 300,00 (триста) гривень:
 • Белз Ганні  Федорівні                            
 • Богуцькій Анні Семенівні
 • Божик Ніні Андріївні                        
 • Городиській Марії Йосипівні
 • Заборовській Галині Володимирівні
 • Князь Лесі Василівні
 • Конколь Ользі Степанівні
 • Літвіновій Тетяні Іванівні        
 • Мадяк Тарасу Васильовичу
 • Магур Олені Миколаївні
 • Мельник Галині Іванівні
 • Марків Тетяні Василівні
 • Наум Валентині Іванівні
 • Науму Руслану Ярославовичу               
 • Петринчин Ользі Василівні                    
 • Стецишин Марії Миколаївні                   
 • Стецишин Миколі Миколайовичу
 • Ярковій  Тамарі Михайлівні
 • 1.2.  в розмірі 200,00 (двісті) гривень:
 • Кудлай Олександру Петровичу                
 1. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати

5 644,24 грн. (п’ять тис. шістсот сорок чотири  грн. 24 коп.) в т.ч. поштові видатки – 44,24 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по КПКВКМБ 1513400.

 1. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 5 644,24 грн. (п’ять тис. шістсот сорок чотири  грн. 24 коп.) в т.ч. поштові видатки – 44,24 грн   центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради     Н. Пономаренко.

            

                       Міський голова                                          А. Кульчинський