Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 486-р. Від 16.12.2015 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 16 грудня 2015486-р

Про затвердження субвенції з державного

бюджету на погашення різниці в тарифах

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 15.12.2015 № 806/0/5-15, керуючись п. керуючись п.15 рішення міської ради від 17.02.2015 № 790 «Про бюджет міста Трускавця на 2015 рік»:

  1. Збільшити обсяг доходів і видатків загального фонду бюджету м.Трускавця на 2015 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,  яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, на 1 002 360,65 (один мільйон дві тисячі триста шістдесят) гривень 65коп.
  2. Фінансовому управлінню (М.М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2015 рік та забезпечити спрямування коштів за цільовим призначенням.           

      

                                                                                                                     

             Міський голова                                                             А.Б.Кульчинський