Основними завданнями управління є виконання функцій замовника по проектуванню, будівництву, реконструкції, ремонтних, капремонтних роботах благоустрою об’єктів міста та інших робіт, які виконуються за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів.

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

 • координує роботу всіх житлово-комунальних служб міста, незалежно від форм власності;

 • веде контроль та здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним і поточним ремонтом об’єктів благоустрою, житлових будинків;

 • сприяє у впровадженні передових методів виробництва (нової техніки, технології, раціоналізації);

 • готує матеріали до роботи житлово-комунальних підприємств міста у міжсезонні періоди та контролює їх виконання;

 • розробляє план розвитку інженерних мереж міста на перспективу (водоканалізаційне забезпечення, теплопостачання, газопостачання, освітлення);

 • організовує роботи по ефективному використанню машин і механізмів, економії паливно-енергетичних ресурсів і інженерної підготовки виробництва;

 • організовує роботи по оформленню планів перспективних робіт по благоустрою і капбудівництву об’єктів міста;

 • перевіряє акти Ф-2 за виконані роботи по капбудівництву, капремонту, поточному ремонту і утриманню об’єктів благоустрою міста;

 • веде роботи по забезпеченню санітарної очистки міста;

 • займається оформленням документів на відчуження землі під будівництво об’єктів комунального призначення (дороги, кладовища, розсадники, сміттєзвалища), прокладки інженерних мереж;

 • бере участь у реалізації державної політики з питань житлово-комунального забезпечення населення;

 • розглядає, в установленому порядку, заяви, звернення, скарги мешканців міста, вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують;

 • веде інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань житлово-комунального господарства, через місцеві засоби масової інформації;

 • організовує виконання актів законодавства з питань житлово-комунального господарства і капбудівництва, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку, встановленому законодавством;

 • забезпечує організацію систем бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

 • координує роботу по розвитку будівельного комплексу міста;

 • готує розпорядження міського голови і рішення МВК, що стосуються напрямків роботи управління ЖКГ і Б;

 • здійснює замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації, прийомки та перевірки її якості, проведення експертизи і передачі підряднику;

 • оформляє юридичну та технічну документацію на знесення споруд, перенесення підземних комунікацій на будівельних майданчиках, відведення земельних ділянок, виніс в натуру осей об’єктів;

 • бере участь в роботі по розгляду проектів забудови міста, детального планування окремих проектів будівель і споруд;

–    бере участь в комісіях, утворених при МВК;

 • оформляє документи на передачу збудованих об’єктів та інженерних мереж експлуатуючим організаціям;

 • здійснює комплектацію технологічного обладнання в межах своєї компетенції;

 • проводить зовнішньо – економічну діяльність; залучає іноземні інвестиції на підставі договорів та контрактів на спільну зовнішньо – економічну діяльність;

 • погоджує графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

 • здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення системи транспортного обслуговування населення, розвитку пасажирського транспорту;

 • здійснює відповідно до діючого законодавства контроль за належною експлуатацією обслуговування населення підприємствами транспорту;

 • здійснює контроль та організацію стоянок автомобільного транспорту та паркування;

 • забезпечує безперебійну роботу транспорту у випадках стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків;

 • взаємодіє з підприємствами залізничного, авіаційного та вантажного автомобільного транспорту незалежно від форм власності, що знаходяться на території міста, органами Національної поліції, іншими органами державної влади з питань, пов’язаних з поліпшенням обслуговування транспортом населення міста;

 • розглядає проекти планів підприємств і організацій, які належать до галузі транспорту комунальної форми власності, здійснює контроль за їх виконанням;

 • координує виконання заходів щодо підготовки об’єктів транспорту до роботи в осінньо-зимовий період;

 • організовує та контролює роботи по визначенню об’єктів регулювання дорожнього руху транспорту на капітальний ремонт і реконструкцію;

 • розглядає пропозиції, заяви, скарги населення, юридичних осіб, що виникають з приводу транспортного обслуговування в м. Трускавець і приймає з цього приводу заходи у межах своєї компетенції;

 • здійснює контроль за станом благоустрою міста;

 • сприяє підприємствам, установам, організаціям та громадянам у розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;

 • вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста;

 • сприяє підприємствам, установам, організаціям та громадянам, у забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенні територій та об’єктів від побутових відходів, безгосподарного майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

 • здійснює контроль за виконанням заходів по приведенню до належного стану територій та об’єктів благоустрою міста;

 • приймає участь в обговоренні проектів: благоустрою територій, об’єктів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою, і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

 • вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення благоустрою міста, удосконалення правил благоустрою і утримання території міста Трускавця;

 • приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань благоустрою міста;

 • інформує міську раду та її виконавчі органи про результати рейдів та перевірок;

 • повідомляє про факти порушення уповноважені органи для застосування цивільно-правової відповідальності;

 • ініціює збори мешканців багатоповерхових житлових будинків з метою створення об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ);

 • здійснює інформаційну та юридичну підтримку при створенні ОСББ;

 • проводить фінансування, технічний нагляд, перевірку об’ємів та якості виконаних робіт по реконструкції об’єктів ОСББ у відповідності до планів фінансування, затверджених сесією міської ради.

Перейти до вмісту